University of Oulu

Kulttuurierojen luomat haasteet suomalaisten yritysten integraatioissa

Saved in:
Author: Huttu, Krista1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905231972
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Huttu, 2019
Publish Date: 2019-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimus käsittelee kulttuurin käsitettä modernista ja postmodernista näkökulmasta, vallitsevia teorioita yritysintegraatioista, sekä kulttuurierojen tutkimisen, kun ympäristönä on yritysosto tai -fuusio. Tärkeimpinä tutkimuksina tässä työssä on käytetty organisaatioympäristössä tehtyjä kulttuuritutkimuksia. Opinnäytetyö käsittelee myös johtamisen keinoja kulttuurien sulauttamiseksi.

Aihe on kytköksissä kasvaneeseen yritysostojen määrään ja kulttuurin näkökulma voi olla yksi syy epäonnistuneisiin integraatioihin. Tämä työ käsittelee sitä, miksi yritys haluaa kasvaa integraatioilla, mitä haasteita ne sisältävät, sekä millaisia vaikutuksia kulttuureilla on. Työssä keskeisimpänä kulttuurinäkemyksenä on kansallisen kulttuurin näkökulma, vaikka keskustelussa on otettu huomioon organisaatiokulttuurin näkökulma, sekä identiteettikäsitys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Krista Huttu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.