University of Oulu

Isien kokemalle synnytyksen jälkeiselle masennukselle altistavat tekijät

Saved in:
Author: Pirinen, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905231975
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Pirinen, 2019
Publish Date: 2019-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata isien kokemalle synnytyksen jälkeiselle masennukselle altistavia tekijöitä ja tavoitteena tuottaa uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää isien synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä neuvolatyössä ja muualla hoitotyön piirissä.

Aineisto on kerätty CINHAL-, PubMed- ja Scopus-tietokannoista helmikuun 2019 aikana. Kirjallisuuskatsaus on toteutettu kirjallisuuskatsauksen metodia mukaillen. Aineistoon kuului 11 alkuperäistutkimusta, jotka täyttivät sekä sisäänotto- että poissulkukriteerit.

Kirjallisuuskatsauksen mukaan isien synnytyksen jälkeiselle masennukselle altistavat tekijät voidaan jakaa neljään yläluokkaan, jotka ovat alhaiseen sosioekonomiseen asemaan liittyvät-, mielenterveyteen liittyvät-, isäksi tulemiseen liittyvät- sekä perheeseen liittyvät tekijät. Näistä luokista nousivat esiin mm. lapsen syntymää edeltäneet mielenterveysongelmat, epävakaa talous, huono parisuhde sekä haasteet lapsen kanssa.

Isän hyvinvoinnilla on suuri vaikutus lapsen kehityksen kannalta ja siitä syystä aihetta tulisikin tutkia lisää. Kansallista tutkimusta aiheesta ei ole. Pienten lasten hoidossa tulisi kiinnittää huomiota koko perheen terveyteen, eikä pelkästään lapseen ja äitiin. Kirjallisuuskatsauksen tuloksia voidaan hyödyntää neuvola- ja sairaalatyössä erityisesti kiinnittäessä huomiota altistaviin tekijöihin masennuksen ennaltaehkäisyssä ja tunnistamisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Pirinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.