University of Oulu

Kätilön työkokemuksen vaikutus synnytyksen lopputulokseen

Saved in:
Author: Kauppila, Pauliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905231978
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Kauppila, 2019
Publish Date: 2019-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän mukaillun kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvailla kätilön työkokemuksen vaikutuksia synnytyksen lopputulokseen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä, jota terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä asiasta kiinnostuneet voivat hyödyntää käytännön työelämässä.

Tutkielma toteutettiin mukailtuna kirjallisuuskatsauksena keväällä 2019. Aineistohaku suoritettiin PubMed-, Scopus- ja CINAHL-tietokannoista. Katsaukseen otettin mukaan neljä vertaisarvioitua alkuperäisartikkelia. Tutkielman aineisto analysoitiin induktiivisella kuvailevalla luokittelulla.

Aineistosta nousi esiin kolme teemaa, jotka vaikuttivat synnytyksen lopputulokseen. Nämä teemat olivat kätilön työkokemuksen vaikutus toimenpidesynnytyksiin, vaikutus vauvan vointiin ja vaikutus perinataalikuolleisuuteen. Tulokset ovat osittain ristiriitaisia toistensa kanssa. Tutkimustuloksista voidaan kuitenkin todeta, että kätilön lisääntyvällä kokemuksella saattaa olla positiivisia vaikutuksia synnytyksen lopputulokseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauliina Kauppila, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.