University of Oulu

”Oi” on krapulan mittayksikkö : tutkimus YLE:n alkoholivalistusta koskevien tietoiskujen käyttämästä retoriikasta

Saved in:
Author: Paaso-Rantala, Heli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 103
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905231991
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Paaso-Rantala, 2019
Publish Date: 2019-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen aiheena on selvittää, millaisia vaikuttamisen keinoja Yleisradion tekemissä alkoholivalistusta koskevissa tietoiskuissa on käytetty. Aineisto koostuu viidestätoista alkoholivalistusta koskevasta tietoiskusta, joista kaksitoista löytyi YLE Areenasta ja Elävästä arkistosta. Lisäksi videopalvelu Youtubesta löytyi vielä kolme YLE:n tekemää videota, jotka ovat mukana tutkimuksessa.

Tutkimuksessa tietoiskuja tutkitaan retoriikkaa metodina käyttäen ja tarkastellaan, miten niissä hyödynnetään eetosta, paatosta ja logosta. Tietoiskuja tarkastellaan myös kuvallisten keinojen eli kuvan, äänen, valon ja valaistuksen, värin ja kerronnan näkökulmista. Teoreettinen viitekehys muodostuu alkoholi- ja terveysvalistuksesta, viestinnästä ja kuvallisista keinoista. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan retoriikan ja kuvallisten keinojen hyödyntämistä tietoiskuissa.

Tutkimuksessa todetaan, että alkoholivalistusta koskevissa tietoiskuissa eetos jätettiin huomioitta ja kaikissa viidessätoista tietoiskussa katsojaan pyrittiin vetoamaan etenkin paatoksen avulla. Yhdeksässä tietoiskussa hyödynnettiin myös logosta ja se oli ainoastaan yhdessä tietoiskussa pääasiallinen vaikuttamisen keino. Kuvalliset keinot tukivat suurimmassa osassa videoissa käytettyjä retoriikan keinoja. Tietoiskuja ei ole suunniteltu suoraan retoriikan pohjalta, vaikka niissä pyritään selkeästi vaikuttamaan katsojaan paatoksen ja logoksen avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heli Paaso-Rantala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.