University of Oulu

Antidootti-blogiportaali dialogisena tiedeviestinnän kanavana

Saved in:
Author: Tuohino, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 121
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905231994
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Tuohino, 2019
Publish Date: 2019-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Oja-Leikas, Mirkka
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tarkastellaan terveys- ja ravitsemusaiheisia blogeja dialogisina tiedeviestinnän kanavina. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa tarkastellaan tiedeblogeissa käytävää vuorovaikutteista keskustelua. Tutkimustehtävä on tässä työssä kaksiosainen: Ensimmäisenä selvitetään, millaista tietoa blogit välittävät oletetuille maallikkolukijoille ja mitkä teemat herättävät keskustelua blogien kommenttiosioissa. Toisena tarkastellaan kommenttien sisältöä ja luodaan niistä yleistyksiä. Aineistossa esiintyvät kommentoijatyypit suhtautuvat eri tavoin asiantuntijatietoon. Tutkimusmetodina työssä käytetään määrällistä sisällön erittelyä sekä teoriasidonnaista sisällönanalyysia.

Tutkielman empiirisenä aineistona hyödynnetään Antidootti-blogiportaalin blogeja soveltuvin osin. Tutkittava aineisto on kerätty portaalin sellaisista blogeista, joiden kommenttikentissä on käyty keskustelua 1.1.−31.5.2018 välisenä aikana. Pro gradu -tutkielman lopullisen aineistojoukon muodostavat kuusi blogia ja niissä yllä mainitulla ajanjaksolla julkaistut yhteensä 39 blogiartikkelia. Blogikommentteja aineistossa on mukana 578 kappaletta.

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä esitellään tiedeblogien ympärille kytkeytyvää aiempaa teoriakeskustelua: tiedeviestinnän tutkimusta (dialoginen eli osallistava tiedeviestintä) sekä terveysviestintää, sillä tutkimusaineisto koostuu enimmäkseen terveysaiheisista blogeista. Lisäksi pohditaan asiantuntijuuden murrosta etenkin sosiaalisen median kautta. Tutkimusaineiston vertailukohtana on aiemmat tiedeblogien tutkimukset.

Keskeisimpinä tutkimustuloksina esitetään, että tutkimani blogit täyttävät useimmat tiedeblogien kriteerit ja niissä välitetään lähdeviittein varustettua, enimmäkseen yleistajuista sisältöä terveysaiheista. Tässä aineistossa eniten keskustelua herättävät sellaiset aiheet, jotka ovat jo valmiiksi kiistanalaisia kuten homeopatia, vähähiilihydraattinen ruokavalio ja vaihtoehtohoidot. Laajaa yleisöä kiinnostaa myös kaikki bloggaajaan itseensä liittyvä tieto, minkä katson liittyvän siihen, että bloggaaminen on perinteisesti ymmärretty henkilökohtaisena sosiaalisen median muotona.

Blogikommenteissa asiantuntijatietoon positiivisesti suhtautuvien kommentoijatyyppien joukosta nousee esiin argumentteja, joissa korostuu tieteellisen tiedon merkitys maallikoille. Tutkitun tiedon puolustaja on alatyyppi, joka nousee esiin keskustelun kuumentuessa. Kriittisissä kommenteissa voidaan nähdä denialistisia piirteitä, kuten tutkimustiedon valikoivaa käyttöä sekä ad hominem -hyökkäyksiä. Tulosten perusteella keskustelua kommenttikentissä käydään keskenään erilaisilla tasoilla, eikä kaikki keskustelu ole yleistajuista ja siten helposti maallikolle avautuvaa. Asiantuntijatyypin tasolla kommentointi vaatii syvällisempää aiheen tuntemista. Kysyjätyyppi on yleinen kategoria, jossa korostuu toive saada yksilöllistä terveystietoa. Konkreettisen kysymyksen avulla on toisaalta helpointa aloittaa dialoginen keskustelu. Bloggaaja joutuu taipumaan moneksi ja soveltamaan tietoa myös oman ydinasiantuntemuksensa ulkopuolelta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Tuohino, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.