University of Oulu

Kavitaatio konetekniikassa

Saved in:
Author: Kuha, Miko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905241995
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kuha, 2019
Publish Date: 2019-06-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuusselvityksen tavoitteena on tutustua kavitaation taustalla oleviin fysikaalisiin ilmiöihin, teoreettiseen perustaan ja vaikutuksiin laitteissa. Työssä myös käydään läpi yleisimpiä kavitaation esiintymiä. Nesteiden kanssa tekemisissä olevien laitteiden käyttöiän, suorituskyvyn sekä tärinä- ja melutason optimoinnin kannalta on erittäin tärkeä huomioida mahdollinen kavitaatio jo suunnittelupöydältä lähtien, sen aiheuttamien komplikaatioiden takia. Tätä varten on kehitetty useita matemaattisia malleja, joista muutamia esitellään myös tässä. Työ antaa yleisen näkemyksen kavitaatiosta etenkin konetekniikan näkökulmasta.

Cavitation in mechanical engineering

Abstract

The aim of this literature review is to introduce the physics, the theoretical foundation and the effects of cavitation. Common occurrences of cavitation are also presented. Cavitation should be taken into account when optimizing the operating life, the performance and the level of vibration and noise of devices that are in contact with fluids because of the potential complications it may cause. For that there are numerous mathematical models developed, few of which are shown here. Thesis gives an overview of cavitation especially from mechanical engineering point of view.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miko Kuha, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.