University of Oulu

Peruskoulun johtajuus ja tasa-arvo suomalaista peruskoulua koskevassa tutkimus- ja ohjekirjallisuudessa

Saved in:
Author: Rossi, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905241996
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rossi, 2019
Publish Date: 2019-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Opinnäytetyöni käsittelee suomalaista peruskoulujärjestelmää koulunjohtajan ja tasa-arvon näkökulmasta vuoden 1970 peruskoulu-uudistuksesta lähtien. Tutkimustehtävänäni tarkastelen, kuinka peruskoulun johtajuus ja tasa-arvo näyttäytyvät suomalaista peruskoulua koskevassa tutkimus- ja ohjekirjallisuudessa. Avaan sitä, miten kirjallisuudessa on kuvattu suomalaisen peruskoulun tasa-arvoa koulutuksellisen, erityisesti alueellisen ja sosiaalisen sekä sukupuolten tasa-arvon näkökulmista, sekä sitä, millaisena peruskoulunjohtajuus ja johtajien toimenkuvat sekä niiden muutokset näyttäytyvät kirjallisuudessa eri aikoina.

1970-luvun koulujärjestelmäuudistus oli pitkällisen koulutuspoliittisen keskustelun merkittävän tulos, jolla pyrittiin ja myös jonkin verran onnistuttiin parantamaan peruskoulutusjärjestelmän tasa-arvoisuutta. Tasa-arvon haasteita, kuten sosio-ekonomista periytyvyyttä tai sukupuolten eriarvoisuutta ei kuitenkaan kyetty kokonaisuudessaan koulujärjestelmäuudistuksella purkamaan, ja näihin, sekä 2000-luvulla keskusteluun nousseisiin muihin haasteisiin pyritään vastaamaan myös nykypäivänä. Peruskoulu-uudistus toi tullessaan muutoksia myös oppilaitosten johtajien työnkuvaan yhtenäistämällä johtajuutta valtakunnallisesti säännösten ja hallinnon muutosten kautta. Säännösten purkautuessa koulunjohtajan vastuu on lisääntynyt ja toimenkuva monipuolistunut. Nykypäivän johtajuus näyttäytyy kirjallisuuden valossa painottavan yhä enemmän yhteistyötä, osallisuutta ja vastuuta erityisesti opetussuunnitelmatyön vapautumisen johdosta.

Opinnäytetyöni on kirjallisuuskatsaus, jonka avulla pyrin antamaan laajan kuvan käsiteltävästä aiheesta ja sen historiasta sekä järjestämään epäyhtenäistä tietoa jatkuvaksi tapahtumaketjuksi. Pyrin muodostamaan tapahtumista selkeän historiallisen jatkumon erillisinä tekijöinä. Lähteinä opinnäytetyössäni käytin tieteellisten julkaisujen lisäksi myös asetuksia, raportteja ja muutamia oppaiksi tarkoitettuja teoksia. Opinnäytetyöni on osa kuudessa Suomen korkeakoulujen opettajakoulutuksessa käynnistynyttä sukupuolen ja muut erot huomioivaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishanketta (SETSTOP). Hankkeessa tuotetaan oppisisältöjä ja -materiaaleja sekä toiminnallisia malleja opettajakoulutusten kaikille asteille Suomessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Rossi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.