University of Oulu

Sukupuolitietoinen opetus osana suomalaista peruskouluopetusta

Saved in:
Author: Kangas, Matilda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905242024
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kangas, 2019
Publish Date: 2019-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan sukupuolitietoista opetusta osana suomalaista peruskouluopetusta. Tavoitteena on selvittää, mitä sukupuolitietoinen opetus on teoreettisesti ja periaatteellisesti, miten sukupuolitietoisen opetuksen pitäisi toteutua peruskouluopetuksessa, millaisia sukupuolittuneita käytänteitä koulussa esiintyy ja miten sukupuolitietoinen opetus voi vaikuttaa näihin käytänteisiin. Tarkastelen aihetta taustateorioiden, taustatutkimusten ja erilaisten lainsäädäntöjen ja virallisten ohjeistusten avulla. Aiheen käsittely jakaantuu kolmeen pääosaan: aiheeseen liittyvien olennaisten käsitteiden määrittelyyn, Suomen lainsäädännön ja hallinnollisten näkökulmien tarkasteluun, sekä peruskoulun sukupuolittuneiden käytänteiden tarkasteluun ja sukupuolitietoisen opetuksen vaikutuksen pohdintaan.

Oppiminen ja opetus määritellään tässä työssä vahvasti koulukontekstissa, eli oppiminen viittaa oppilaan kykyä omaksua määrätyt opetettavat asiat ja oppimista pyritään ohjaamaan oikeaan suuntaan opetuksen avulla. Sukupuolen ja seksuaalisuuden käsitteet määritellään monimuotoisiksi, eli niihin vaikuttavat ainakin biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät. Sukupuolen ja seksuaalisuuden rakentuminen ihmisen identiteettinä on yksilöllinen prosessi, mutta samalla niihin vaikuttavat voimakkaasti kulttuuriset ja sosiaaliset rakenteet. Heteronormatiivisuus on yhteiskunnallinen ja kulttuurinen rakenne, joka määrittelee sukupuolen ja seksuaalisuuden sosiaalisesti hyväksyttävät ehdot ja vakiinnuttaa erityisesti heteroseksuaalisuuden ja miessukupuolen valta-aseman. Sukupuolitietoisuus on ajattelutapa ja käytänne, joka kyseenalaistaa perinteiset ja rajoittavat sukupuolikäsitykset ja heteronormatiivisuuden ylivaltaa.

Suomen lainsäädännöstä, hallinnollisista kannanotoista ja virallisista ohjeistuksista voi nähdä selvästi, että koulujärjestelmällä on velvollisuus edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja sukupuolitietoista opetusta. On myös huomattavaa, että useiden tutkimusten perusteella sukupuolitietoiselle opetukselle on suurta tarvetta koulumaailmassa. Sukupuolitietoisen opetuksen tavoitteena on ainakin purkaa sukupuolten välistä segregaatiota, muuttaa rajoittavia sukupuolikäytänteitä ja mahdollistaa yksilöiden lähtökohtaiset yhtäläiset mahdollisuudet tasa-arvoiseen opetukseen, työelämään ja arkielämään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matilda Kangas, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.