University of Oulu

Vuorovaikutus tanssissa

Saved in:
Author: Härkönen, Vilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905242031
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Härkönen, 2019
Publish Date: 2019-05-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaista vuorovaikutusta tanssissa on havaittavissa, erityisesti, millaista liikkeeseen kytkeytyvää vuorovaikutusta tanssissa voi olla. Tutkimuskysymykset olivat: Mitä tanssi on? Millaista vuorovaikutus tanssissa on? Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Tutkimuksessa nousee esiin, että tanssi on kulttuurisidonnaista, eikä sille siksi voida löytää yhtä yleismaailmallista määritelmää, mutta sen mahdottomuus ei tarkoita, ettei tanssin käsitteen määrittelemisen prosessi olisi turhaa. Tanssi on fyysistä ja kulttuurista käyttäytymistä, joka on syntynyt sosiaaliseksi ja osallistavaksi ajanviettotavaksi. Tanssin kautta voidaan ilmaista tunteita ja tuntemuksia luovasti kehon kautta, sekä päästä lähemmäs omaa kehollisuutta. Tanssin ydin on kokemuksellisuus ja liikkeen merkityksellisyys. Liike ympäröi ihmistä syntymästä saakka, ja on siten luonnollinen osa olemassaoloamme. Liike on merkityksellistä itsessään, mutta sillä voi olla myös symbolinen merkitys. Tietoisuuden kautta kehon liikkeille muodostuu tanssiessa merkitys.

Tanssiva keho heijastaa kulttuurin tapaa ymmärtää kehoa ja kehollisuutta. Länsimaissa korostuu jako ruumiillisuuteen ja hengellisyyteen. Tämä yhdistettynä tieteen kykenemättömyyteen tutkia kokemuksellista kehoa on johtanut ajatukseen objektiivisesta kehosta, joka on irrallinen osa ihmistä, vaikka keho on subjektinen. Tanssin kokemuksellisuus on saanut väistyä esittävyyden tieltä, aina 1900-luvulle saakka. Tanssissa vuorovaikutus on sanatonta viestintää, jossa kehon kokemuksellisuus korostuu. Kontakti-improvisaatiossa tanssillinen vuorovaikutus on toiminnan keskiössä: kehollisuus, keholla kuunteleminen ja vastaaminen ovat kontakti-improvisaation ydin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vilma Härkönen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.