University of Oulu

Hoitotyön johtajien tuki sairaanhoitajien näyttöön perustuvan osamisen kehittämisessä

Saved in:
Author: Muhonen, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905242033
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Muhonen, 2019
Publish Date: 2019-06-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää miten hoitotyön johtajat tukevat yksikkönsä sairaanhoitajia näyttöön perustuvan osaamisen kehittämisessä. Tavoitteena on kuvata kirjallisuuskatsauksen avulla keinoja, joilla hoitotyön johtajat tukevat sairaanhoitajien näyttöön perustuvan osaamisen kehittymistä.

Tiedonhaku suoritettiin keväällä 2019. Tietokantoina käytettiin kansainvälistä PubMediä, CINAHLia ja Scopusta. Kotimaiset tietokannat jätettiin pois, koska alustavat haut eivät vastanneet tutkielman aineiston sisäänottokriteerejä. Sisäänottokriteerien perusteella aineistoksi valikoitui viisi tutkimusartikkelia; yksi määrällinen alkuperäistutkimus ja kolme laadullista alkuperäistutkimusta. Viides tutkimusartikkeli oli kirjallisuuskatsaus, johon oli sisällytetty laadullisia ja määrällisiä alkuperäistutkimuksia. Tutkimustulokset on koottu induktiivisesti kuvailevalla synteesillä.

Sairaanhoitajien osaamisen kehittämisen tukeen vaikuttavat hoitotyön johtajan omat näyttöön perustuvan toiminnan kompetenssit, organisaatioiden strategiset linjaukset henkilöstön näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen kehittämisestä ja yhteistyö kouluttajien kanssa. Hoitotyön johtaja voi tukea sairaanhoitajien osaamisen kehittymistä luomalla näyttöön perustuvaa toimintaa tukevaa ilmapiiriä, toimimalla mentorina, lisäämällä näyttöön perustuvan toiminnan keskustelua ja reflektointia työyhteisöön, tekemällä yhteistyösopimuksia kouluttajien ja koulutusorganisaatioiden kanssa sekä lisäämällä konkreettisia näyttöön perustuvan osaamisen kehittämisen keinoja terveydenhuollon yksikön tai organisaation strategiaan. Hoitotyön johtajan omat näyttöön perustuvan toiminnan kompetenssien tulee olla riittävällä tasolla, jotta yksikön sairaanhoitajien näyttöön perustuvan osaamisen kehittämisen tukeminen olisi mahdollista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Muhonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.