University of Oulu

Syyt vanhempien rokotuskriittisyyden taustalla : miksi vanhemmat jättävät alle kouluikäisen lapsensa rokottamatta?

Saved in:
Author: Pentinmikko, Jenna-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905242037
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-M. Pentinmikko, 2019
Publish Date: 2019-06-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää syitä vanhempien rokotuskriittisyyden taustalla. Tutkimuksen avulla pyritään etsimään vastausta siihen, miksi vanhemmat päättävät jättää alle kouluikäisen lapsensa rokottamatta. Tavoitteena on tuottaa tietoa rokottamattomuuteen johtavista tekijöistä, jotta terveydenhuollossa pystytään antamaan tarvittavaa ohjausta ja tietoa vanhemmille rokotuspäätöksensä tueksi.

Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Katsauksen aineisto kerättiin Medline-, Medic- ja Cinahl (EBSCO) -tietokannoista tammikuussa 2019. Katsaukseen valikoitui 11 tutkimusartikkelia, jotka on julkaistu vuosina 2015–2018. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysimenetelmällä.

Tutkimuksen tulosten perusteella merkittävin syy vanhempien rokotuskriittisyyteen ja alle kouluikäisen lapsensa rokottamatta jättämiselle oli rokotteiden haittavaikutusten pelko. Vanhempien rokotuskriittisyyteen vaikuttivat suuresti myös vanhempien halu suojella lastaan ympäristön altisteilta sekä luottamus luonnollisen vastustuskyvyn tehokkuuteen tautien ehkäisyssä ja parantamisessa. Myös terveydenhuollon henkilökunnalla ja henkilökohtaisella sosiaalisella verkostolla oli vaikutusta vanhempien rokotuspäätökseen.

Vanhemmat tarvitsevat paljon tukea ja tietoa terveydenhuollon henkilökunnalta rokottamiseen liittyvistä asioista. Terveydenhuollon henkilökunnan koulutuksella voidaan lisätä ammattilaisten valmiuksia keskustella vanhempien kanssa rokottamiseen liittyvistä huolista ja siten vaikuttaa vanhempien rokotuspäätökseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna-Mari Pentinmikko, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.