University of Oulu

Asuinkerrostalo Rovaniemelle

Saved in:
Author: Salomäki, Erika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 12.5 MB)
Pages: 15
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905242041
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Salomäki, 2019
Publish Date: 2019-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Yhdyskuntasuunnittelun kurssilla tekemämme asemakaava asetti raamit ja tavoitteet osaltaan myös kerrostalolle. Yhdyskuntasuunnittelun yleissuunnitelmassamme tärkeää oli katutilan elävöittäminen, viihtyisyyden lisääminen viheralueiden avulla sekä kevyenliikenteen yhteyksien parantaminen.

Asuntosuunnittelun kurssille jatkosuunnitteluun valikoitui alueelta rakennus, joka sijaitsee osana suurkorttelia. Rakennusta rajaa yhdeltä sivulta aluetta halkova Lapinkävijäntie ja toiselta Korundin sisääntuloaukio. Rakennus oli myös ilmansuuntien puolesta oivallinen, sillä sisäpihan puoleiset asunnot ovat lounaan ja kaakon suuntaan. Rakennusmassan L-muoto ei ollut lähtökohtana kaikista helpoin, mutta oikeastaan juuri muodon aiheuttamien haasteiden ratkominen oli ongelmanratkaisua parhaimmillaan. Oikean runkosyvyyden löydyttyä alkoivat asunnotkin löytää paikkansa. Asuntojakauma on laajahko, sillä sijoittamalla useita erilaisia asuntoja samaan rakennukseen saadaan paremmin huomioitua eri tyyppisiä asumisratkaisuja tarvitsevat ihmiset. Näin ollen myös diversiteetti alueella kasvaa.

Maanpäällisistä kerroksista neljä on verhoiltu kokonaan tiilellä. Viidennen eli ullakkokerroksen julkisivumateriaalina on sisäpihan puolella tiili, kun taas kadun puolella se sijoittuu kokonaan katon alle. Katosta tulevat kattolyhdyt antavat lisätilaa ja valoa ullakkohuoneistoihin. Valitsin julkisivumateriaaliksi tiilen, sillä näin sen sopivan betonikerrostaloon ja Korundin läheisyyteen. Jyrkkä katto saa aikaan tehokkaan vedenpoiston ja yhdistettynä pitkähköihin räystäisiin se suojaa myös rakennuksen julkisivua. Parvekkeiden pinnakaiteet olivat luonteva valinta ehkä hieman tehdasmaiseenkin rakennukseen. Huoneistojen viihtyisyyden kannalta tärkeää oli korkea, kolmen ja puolen metrin kerroskorkeus sekä korkeat ikkunat.

Pihakannen alle on sijoitettu parkkihalli, jonne kulku tapahtuu kellarikerroksesta. Jotta kasvien juurille olisi riittävästi tilaa, on suurempi kasvillisuus istutusaltaissa. Istutusaltaat toimivat myös rajaavana elementtinä kulkuväylän ja pihan hieman puolijulkisempien osien välillä. Sisääntulokerroksen liiketilat elävöittävät katutilaa ja saavat rakennuksen avoimemmaksi osaksi katua. Inva-asunnot on sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen, jotta niiden saavutettavuus olisi optimaalinen. Peruskerroksessa on asuntoja yksiöistä viisiöihin. Suurehko viisiö tai neliö soveltuu perheelle tai esimerkiksi kimppakämpälle, kun taas erityisesti yksiöt sopivat pienempään tilantarpeeseen. Asunnoissa keittiöiden sijoittuminen olohuoneiden yhteyteen saa aikaiseksi tiloja, joissa seurustelu onnistuu ruokaakin laittaessa. Ullakkokerrokseen sijoitetut asunnot saavat persoonallisuutensa juuri korkeista tiloista ja lasikatetuista terasseista. Ullakon talosaunat antavat hyvät puitteet saunomiselle ja näkymät parvekkeilta, joissa itse voi kuitenkin olla katseilta suojassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erika Salomäki, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.