University of Oulu

Sidosryhmien vaikutus yrityksen uudelleenbrändäyksen menestyksellisyyteen

Saved in:
Author: Keino, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252094
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Keino, 2019
Publish Date: 2019-05-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma toteutettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena ja sen aiheena oli sidosryhmien vaikutus yrityksen uudelleenbrändäyksen menestyksellisyyteen. Tutkielmassa tutkittiin erilaisia mahdollistajia ja estäjiä, jotka vaikuttavat yrityksen uudelleenbrändäyksen menestyksellisyyteen sidosryhmänäkökulmasta sekä sitä, mitkä tekijät aiheuttavat yritykselle uudelleenbrändäystarpeen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lukijalle mitä yrityksen uudelleenbrändäyksellä tarkoitetaan ja miten siitä saadaan mahdollisimman menestyksekäs kohdistaen huomion erityisesti yrityksen sidosryhmiin. Tätä aihetta ei oltu tutkittu sen tarkemmin aikaisemmissa tutkimuksissa, joten tähän tutkielmaan löydettiin näin ollen hyvä näkökulma juuri sidosryhmistä.

Tutkielmassa löydettiin viisi erilaista sidosryhmätekijää, jotka vaikuttivat suorasti yrityksen uudelleenbrändäyksen menestyksellisyyteen sekä kolme epäsuorasti vaikuttavaa tekijää. Suorat tekijät olivat vertikaalinen vs. horisontaalinen kommunikointi yrityksen sidosryhmille, sidosryhmien erilaiset intressit, brändin jatkuvuus, sisäiset brändäystoimet sekä asiakkaiden mieltymykset. Epäsuorat tekijät olivat uudelleenbrändäyksen johtaminen, markkinointi sekä tutkiminen. Näitä kaikkia tekijöitä tutkittiin sidosryhmänäkökulmasta niin, että saatiin käsitys siitä, miten yrityksen sidosryhmät ja niiden kohtelu vaikuttaa uudelleenbrändäyksen lopputulemaan.

Tutkielmassa myös selvitetään, miten uudelleenbrändäyksen menestystä voidaan mitata vai voidaanko sitä edes mitata. Lukija saa myös tutkielmasta käsityksen mitä perustoimenpiteitä yrityksen uudelleenbrändäykseen tulee aina kuulua. Kokonaisuutena tutkielma perehdyttää lukijan yrityksen uudelleenbrändäyksen ymmärtämiseen sekä sidosryhmätekijöihin, jotka vaikuttavat yrityksen uudelleenbrändäyksen menestyksellisyyteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Keino, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.