University of Oulu

Lumen sulanta ja huleveden laatu

Saved in:
Author: Ojala, Juuso1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905282165
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ojala, 2019
Publish Date: 2019-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Hulevesi on rakennetuilla alueilla virtaavaa sade- tai sulamisvettä, joka ei pääse imeytymään maaperään läpäisemättömien pintojen vuoksi. Tämä vesi johdetaan hulevesiviemäreitä ja ojia pitkin pois rakennetulta alueelta, ja lopulta se päätyy suurempiin vesistöihin. Huleveteen päätyy ja se huuhtoo mukaansa haitta-aineita, jotka kulkeutuvat sen mukana alapuolisiin vesistöihin, joissa haitta-aineet voivat aiheuttaa erilaisia ongelmia.

Tämän työn tavoitteena on tarkastella huleveden laatuun liittyviä tekijöitä. Työssä pyritään selvittämään, mitkä ovat merkittävimmät hulevesiin vaikuttavat haitta-aineet, mistä näitä haitta-aineita kulkeutuu hulevesiin ja mitä vaikutuksia niillä on joutuessaan ympäristöön. Työssä myös käydään läpi lumen sulamisen mekanismeja ja sulannan aikaista hulevettä sekä sen eroavaisuutta muusta hulevedestä. Lisäksi työssä tarkastellaan huleveden määrään liittyviä vaihteluita.

Hulevesiin joutuu haitta-aineita monesta eri lähteestä. Liikenteessä syntyy mm. pakokaasupäästöjä sekä öljyvuotoja. Teollisuuden ravinne- ja raskasmetallipäästöt putoavat maahan laskeumina. Rakennusten pinnoilta kuluvat materiaalit huuhtoutuvat sateiden mukana maahan. Lumen sulannan aikaan huleveden määrät kasvavat suureksi, ja haitta-aineiden pitoisuudet vaihtelevat verrattuna sulannan jälkeisen ajan hulevesiin.

Snow melt and quality of urban runoff

Abstract

Urban runoff is caused by rainwater and snowmelt in urban areas. It flows through the streets because the impervious surface will not absorb it like it would in the nature. This surface runoff is directed to sewers specifically made for it or via ditches which then transports it out from the city towards larger bodies of water. Urban runoff carries these harmful substances to bodies of water, where the impurities can cause harmful effects.

The aim of this thesis is to go through the different kinds of factors which affect the quality of urban runoff. To navigate the most influential substances that deteriorate the quality of runoff, to pinpoint the sources from which these harmful substances come from and to find out the effects these substances to the environment. In addition, the mechanisms of snowmelt, the quality of urban runoff created by it and the way it differs from the quality of other seasons is under inspection.

Harmful substances enter urban runoff from various different sources. Traffic creates e.g. emissions and oil leaks. factories release nutrients, like phosphorus and nitrogen, and heavy metal compounds which then come down as a fallout. The rain washes buildings taking deteriorating materials with it to the ground. During snowmelt the amount of runoff is typically high, and the concentration of harmful substances can vary between before and after snowmelt period.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juuso Ojala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.