University of Oulu

Uudelleenvalmistus

Saved in:
Author: Mattila, Miika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905282192
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mattila, 2019
Publish Date: 2019-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus uudelleenvalmistamiseen. Työn tavoitteena on luoda lukijalle käsitys uudelleenvalmistamisesta, sen luomista mahdollisuuksista ja sovelluksista. Työssä esitellään myös uudelleenvalmistuksen nykytilaa maailmalla. Työ esittelee, miten uudelleenvalmistus toimii osana kiertotaloutta ja minkälaisia liiketoimintamalleja sen myötä syntyy.

Työssä esitellään kaksi kotimaista esimerkkiyritystä, jotka ovat molemmat ottaneet uudelleenvalmistuksen osaksi liiketoimintaansa. Eurooppalaisesta uudelleenvalmistussektorista esitellään isoimmat toimialat sekä näiden kehittymistä hidastavia haasteita. Työssä on myös lyhyesti kerrottu Yhdysvaltojen ja Kiinan uudelleenvalmistussektorin nykytilasta.

Työn luettuaan lukija ymmärtää mitä on uudelleenvalmistus ja minkälaisia haasteita sen toteuttamiseen liittyy. Toimialakohtaisten esimerkkien perusteella lukija kykenee ymmärtämään uudelleenvalmistuksen luomia mahdollisuuksia kestävään kehitykseen.

Remanufacturing

Abstract

This Bachelor’s thesis is a literature review of remanufacturing. The purpose of this thesis is to create an idea to its reader of what is remanufacturing, the possibilities that it creates and how it can be practiced. The thesis presents the current global remanufacturing market, how remanufacturing works as part of circular economy and what kind of business models it creates.

The thesis presents two Finnish examples of companies that have successfully made remanufacturing part of their businesses. The biggest sectors of European remanufacturing market are being introduced as well as the biggest challenges to their growth. The thesis also outlines briefly the current remanufacturing markets in USA and China.

After reading the thesis, the reader understands what does remanufacturing mean and what challenges it entails. Based on industry-specific examples, the reader is able to understand the potential for sustainable development created by remanufacturing.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miika Mattila, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.