University of Oulu

Association between retinal microvascular changes and carotid intima-media thickness in patients without hypertension

Saved in:
Author: Nuuttila, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905282212
Language: English
Published: Oulu : I. Nuuttila, 2019
Publish Date: 2021-11-24
Thesis type: Other thesis
Thesis subtype: Käsikirjoitus
Tutor: Liinamaa, Johanna
Reviewer: Liinamaa, Johanna
Kaikkonen, Kari
Description:

Abstract

Purpose. To examine an association between retinal microvascular changes and the carotid intima-media thickness in patients without hypertension.

Methods. The study uses data from the Northern Finland Birth Cohort, NFBC1966. Total of 443 persons were included in the study. Central retinal arteriolar equivalent (CRAE) and central retinal venular equivalent (CRVE) were measured by using a semi-automated computer-assisted program (IVAN). The carotid intima-media thickness (CIMT) was measured by carotid ultrasound.

Results. No correlation was found between carotid IMT and retinal arteriolar (R= -0.09, p=0.063) or venular calibers (R= 0.03, p=0.606) in Pearson’s test or in multiple linear regression models (p=0.166 and p=0.835, respectively).

Verkkokalvon verisuonien ja kaulavaltimoiden välinen yhteys

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia silmän verkkokalvon verisuonten paksuuksien muutoksien ja kaulavaltimoiden seinämän paksuuntumisen välistä yhteyttä potilailla, joilla ei ole verenpainetautia.

Tutkimuksessa käytettiin aineistoa Pohjois-Suomen syntymäkohortista (NFBC1966). Kokonaisuudessaan 443 ihmistä tuli mukaan tutkimukseen. Kaikilta osallistujilta otettiin silmänpohjakuvat, tutkimuksessa keskityimme oikean silmän kuviin. Lisäksi heiltä mitattiin kaulasuonten paksuus ultraäänellä. Tutkimukset tehtiin tutkittavien ollessa 46-vuotiaita. Tutkituilta otetuista silmänpohjakuvista mitattiin verkkokalvon verisuonten paksuudet, CRAE (central retinal arteriolar equivalent) ja CRAE (central retinal venular equivalent) käyttämällä puoliautomaattista tietokoneohjelmaa (IVAN). Kaulan verisuonien paksuudet (CIMT) mitattiin kaulasuonten ultraäänitutkimuksen avulla.

Tutkimuksessa ei löytynyt selvää yhteyttä verkkokalvon valtimoiden tai laskimoiden halkaisijan muutosten ja kaulansuonten paksuuntumien välillä. Käänteinen assosiaatio todettiin verkkokalvon valtimoiden halkaisijan ja systolisen verenpaineen välillä (p<0.001, R² 0.437). Samoin veren HDL-pitoisuuden sekä verkkokalvon valtimoiden halkaisijan välillä (p=0.024, R² 0.104). Assosiaatio veren HDL-pitoisuuden ja verkkokalvon laskimoiden halkaisijan välillä myös todettiin (p<0.001, R² 0.038).

Merkittävää yhteyttä verkkokalvon verisuonten paksuuksien ja kaulavaltimoiden seinämän paksuuntumisen välillä ei löytynyt ihmisillä, joiden verenpainetaso on normaali. Kardiovaskulaarisen stressin kuten esimerkiksi kohonneen verenpaineen voidaan siis ajatella olevan riskitekijä kumpaankin. Jo aikaisemmin todettu yhteys korkeamman systolisen verenpaineen ja verkkokalvon valtimoiden kaventumisen välillä näkyi myös tässä tutkimuksessa.

see all

Huomautus

Opinnäytteenä käsikirjoitus: Nuuttila, I., Geneid, M., Kettunen, J., Uusitalo J.-J., Kaikkonen, K., Saarela, V., & Liinamaa, M. J. (2019). Association between retinal microvascular changes and carotid intima-media thickness in patients without hypertension. Manuscript in preparation.

see all

Notice

The thesis is manuscript: Nuuttila, I., Geneid, M., Kettunen, J., Uusitalo J.-J., Kaikkonen, K., Saarela, V., & Liinamaa, M. J. (2019). Association between retinal microvascular changes and carotid intima-media thickness in patients without hypertension. Manuscript in preparation.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Nuuttila, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.