University of Oulu

Murhaperjantai ja sissipäällikön seikkailut : sotien ja konfliktien materiaaliset muistot Hailuodossa

Saved in:
Author: Ervasti, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905282218
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ervasti, 2019
Publish Date: 2019-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani käsittelee sotien ja konfliktien muistoja Hailuodossa kolmen kulttuuriperintökohteen näkökulmasta. Perehdyn monenkirjavaan muistitietoon, jota kohteisiin liittyy ja pohdin tarinoiden ja kertomusten merkitystä osana yhteisön kollektiivista muistia. Tulkintaan liittyy myös kohteiden havainnointi maastossa ja sijoittaminen historialliseen kontekstiinsa. Keskeisimpinä kysymyksinä tutkielmani vastaa siihen, minkälaista muistitietoa Hailuodon kolmeen kohteeseen liittyy, kuinka sitä on pidetty yllä vuosisatojen aikana ja minkälainen rooli tarinoilla on yhteisön keskuudessa ollut aikojen saatossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Ervasti, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.