University of Oulu

Jämförelse av lastbilars och traktorers bränsleförbrukning vid landsvägstransport

Saved in:
Author: Vidjeskog, Jakob1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905292227
Language: Swedish
Published: Oulu : J. Vidjeskog, 2019
Publish Date: 2019-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstrakt

Transporten inom jordbruk behöver bli mera energieffektiv för att spara på miljön och för att minska kostnader för finländska jordbrukare. Målet med detta arbete är att undersöka den inbesparing av drivmedel som eventuellt kan uppnås genom att man utför jordbrukstransporter med lastbil istället för traktor. Ett flertal undersökningar som har tagit upp olika faktorer som påverkar bränsleförbrukningen har studerats och resultaten har sammanfattats. Dessutom har lastbilars och traktorers uppmätta bränsleförbrukning sammanställts för att jämföra den verkliga skillnaden.

En ökning av transportkapacitet har tydliga band till en minskad bränsleförbrukning för fraktade varor, och detta leder till att det är fördelaktigt att använda lastbilar för frakt i Finland, då lastbilar tillåts ha en större last än traktorer. Därför kan ett större jordbruk spara bränsle och dessutom köra färre transportsträckor ifall de använder sig av lastbil i transporten. Detta resultat kan användas som grund för flera finländska jordbruk att ta i bruk lastbilar och långtradare som transportmedel.

A comparison of trucks and tractors fuel consumption during road transport

Abstract

The transport in the agricultural sector must become more efficient in its energy consumption in order to save natural resources and decrease cost for Finnish farmers. The goal of this thesis is to examine the possible fuel savings of a change in agricultural transport from tractors to trucks. Several studies of factors that affect fuel consumption in vehicles have been collected and the findings have been summarized in this paper. A collection of studies of trucks and tractors fuel consumption have been gathered to compare the actual difference.

An increase in the load capacity of a vehicle can be linked to reduced fuel consumption for transported goods, and this leads to a benefit of using trucks for transport in Finland, because trucks are allowed to transport more than tractors. This finding can be applied by larger Finnish farms to make the change from the use of tractors to trucks in transport applications.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jakob Vidjeskog, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.