University of Oulu

Matkalla kotiin : asukkaan tarpeisiin perustuvan pientalon suunnittelun kulku

Saved in:
Author: Maukonen, Jari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 14.7 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905292232
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Maukonen, 2019
Publish Date: 2019-05-31
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Tämä arkkitehtuurin diplomityö tarkastelee asukkaalle tilaustyönä toteutettavan pientalon suunnitteluprosessia. Tällainen talo perustuu asukkaan omiin tarpeisiin ja toiveisiin. Niiden tunnistaminen ja dokumentointi muodostavat ensimmäisen osan tästä työstä.

Pientalo on nimensä mukaisesti pieni rakennushanke. Taloudellisesti ja ekologisesti on järkevää, että se toteutetaan rakennustuotteista, joita on saatavana valmiina. Tämän työn seuraavassa vaiheessa valitaan mieluisat ja tarkoitukseen sopivat rakennusmateriaalit ja -tuotteet. Niiden ominaisuudet halutaan ottaa huomioon alusta asti talon suunnittelussa.

Pientalon suunnittelusta syntyy kokonaisuus, jossa paikka, asukkaan tarpeet ja toiveet sekä käytettävät rakennusmateriaalit vaikuttavat siihen, mitä valintoja arkkitehdillä on mahdollisuus tehdä. Tämän työn pientalon suunnittelun välivaiheita ei esitetä itse työssä. Liitteenä oleva suunnittelupäiväkirja antaa viitteitä siitä, miten suunnittelu eteni.

Lopuksi työssä tarkastellaan, miten asukkaiden tarpeet ja toiveet onnistuttiin ottamaan huomioon. Tämä talo suunniteltiin itselle, joten asukkaiden tarpeet ja toiveet ovat tiedossa parhaalla mahdollisella tavalla.

Abstract

This master’s thesis of architecture takes a view of the planning process of a single-family house that is tailor-made for it’s householder. Such a house is based on householder’s personal needs and desires. How to identify and document these, that is examined in the first part of this work.

A single-family house is a rather modest construction project. It is reasonable that it is carried out by utilizing standard commercial building products. To choose the pleasing and suitable materials and building products is the next phase of this work. Their qualities are wanted to take into account during the planning process.

The designing process of the single-family house turns into a ensemble consisting of the place of the house, the needs and desires of the householder and the chosen materials. They together have an impact on the choices that available for the architect. The interim stages of the design process in this work are not showed in the actual paper. Instead, the attached design diary illustrates the phases of the planning.

In the last phase of the work, it is examined how well the needs and desires are taken into account in the design. This house was designed for the author’s family, so the needs and desires are surely well known.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jari Maukonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.