University of Oulu

Personoinnin toteuttaminen verkko-oppimisjärjestelmissä

Saved in:
Author: Tervo, Erkki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905292245
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Tervo, 2019
Publish Date: 2019-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Personointi on monitieteellinen konsepti, mikä ymmärretään eri aloilla eri tavoin. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, kuinka personointia voidaan toteuttaa verkko-oppimisjärjestelmissä. Verkko-oppimisjärjestelmät ovat internetin kautta käytettäviä järjestelmiä, joita opiskelijat voivat käyttää ajasta tai paikasta riippumatta opiskelutarkoituksessa ja ne ovat nykyään käytössä monissa kouluissa. Useat näistä käytössä olevista järjestelmistä tarjoavat kaikille oppilaille samat työkalut ja materiaalit huolimatta oppilaan tietotaitotasosta. Personoinnin avulla on mahdollista huomioida oppilaan henkilökohtaiset piirteet ja oppimiseen liittyvät tarpeet. Tässä kirjallisuuskatsauksessa käyn läpi erilaisia tapoja toteuttaa personointia ja tuon esille tapoja, miten personointi näkyy verkko-oppimisjärjestelmissä. Tietojärjestelmien toteuttamaan personointiin liittyy keskeisesti datan kerääminen käyttäjästä ja sen hyödyntäminen personoinnin toteuttamisessa. Keskustelen kirjallisuuskatsauksessa myös mahdollisista ongelmista ja huomioitavista asioista mitä liittyy oppimisjärjestelmien personointiin sekä personoinnin vaikutuksesta oppilaiden oppimisprosessiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erkki Tervo, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.