University of Oulu

Sarvilinna Hessenstein : linnoituslaitteen historia, luonne ja tulevaisuus

Saved in:
Author: Hjelt, Hertta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 189 MB)
Pages: 160
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905302263
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Hjelt, 2019
Publish Date: 2019-06-05
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Özer-Kemppainen, Özlem
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Diplomityön kohde on Sarvilinna Hessenstein, vuosina 1774–1777 rakennettu ja 1789 täydennetty linnoituslaite Suomenlinnan Iso Mustasaaren eteläkärjessä. Työssä tutkin sarvilinnan historiaa, sen nykytilannetta sekä pohdin sen tulevan käytön suuntaviivoja. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen historian vaiheet, ja pohtia millainen tulevaisuus olisi sille luonnollisin jatkumo.

Työ koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa on kattava rakennushistoriaselvitys, joka sisältää sarvilinnan suunnittelun ja muutosten historian yli 250:n vuoden ajalta. Lisäksi kartoitan rakennuksen käytön ja kunnon nykytilanteen. Toisessa osassa tutkin sarvilinnaa osana Suomenlinnan kehitystä restauroinnin sekä maailmanperintökohteen ja matkailun näkökulmista.

Diplomityön viimeisessä osassa perehdyn Sarvilinna Hessensteinin luonteeseen ja tulevaisuuteen. Analysoin sen henkeä, muutoshistorian luonnetta sekä arvoja. Niiden perusteella muodostan raamit tulevien muutosten ja käytön luonteelle. Koska työ ei sisällä sarvilinnan tilojen ja rakenteiden tarkkaa inventointia, en ehdota sille yksityiskohtaisia restaurointisuunnitelmia. Muodostan kuitenkin ehdotuksen tarvittavista jatkotutkimuksista ja toimenpiteistä. Lopuksi esitän sarvilinnalle käyttötarkoituksen, joka on kokonaisvaltainen, linnoituslaitetta ja sen historiaa kunnioittava sekä säilymistä edistävä.

Abstract

The subject of my thesis is the Hornwork Hessenstein, a fortification device built mostly between 1774–1777 and completed in 1789. The site is located at the southern end of the island Iso Mustasaari, on the sea fortress of Suomenlinna. In my thesis I present the history, the current situation and the future guidelines of the fortification. The aim of this study was to find out the stages of the building’s history, and to consider what kind of future would be the most natural continuum for it.

The thesis consists of three parts. The first part is a comprehensive historical analysis of the building, which includes research about the background, construction and modification history of Hornwork Hessenstein during the last 250 years. It also contains a survey of the current use and condition of the fortification structure. In the second part, I study the hornwork as part of depelopement of Suomenlinna from the perspectives of restoration history and as a World Heritage Site.

In the final part of my thesis I study the character and future of Hornwork Hessenstein. I analyze its spirit, the nature of changes in its history, and its values. Based on these, I am able to establish a framework for individual traits of future changes and use. Because the thesis does not include a detailed inventory of the condition and structures of the Hornwork, I do not propose detailed restoration plans for it. However, I do make a proposal for the necessary follow-up research and inspection. Finally, I propose a new use for the Hornwork, which is holistic, respectful of the fortification device and its history while promoting its preservation.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hertta Hjelt, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.