University of Oulu

Nesessiivirakenteen elotontarkoitteisen subjektin sijanvaihtelu

Saved in:
Author: Tikkala, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905302279
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Tikkala, 2019
Publish Date: 2019-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Västi, Katja
Reviewer: Västi, Katja
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tutkin pro gradu -tutkielmassani nesessiivirakenteen elotontarkoitteisen subjektin sijanvaihtelua. Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, millaisissa nesessiivirakenteissa nominatiivi on luonteva subjektin sija, millaisissa kielenkäyttötilanteissa nominatiivisubjektia käytetään sekä millaiseen tilanteeseen vuorovaikutuksessa viitataan nominatiivisubjektilla. Keräsin aineistoni kyselylomakkeella, joten halusin myös selvittää, millaista tietoa kyselytutkimusmenetelmä voi tarjota aiheestani. Aineistoni koostui 299 informantin vastauksista.

Aineistoni perusteella nominatiivi on luonteva nesessiivirakenteen sija etenkin silloin, kun rakenteessa on A-infinitiivimuotoinen olla-verbi. Vaikuttaa myös siltä, että sellaiseen rakenteeseen, jolla voidaan ilmaista geneeristä tilannetta, sopii nominatiivisubjekti. Nominatiivisubjekti yhdistetään erityisesti puhekieliseen tilanteeseen. Kirjoitettuna se esiintyy vastaajien mielestä epävirallisissa teksteissä, kuten sosiaalisessa mediassa.

Tutkimukseni lisäsi tietoa nesessiivirakenteen subjektin sijanvaihtelusta ja antoi lisätietoa siitä, millaisiin piirteisiin jatkotutkimuksessa olisi hyvä kiinnittää huomiota. Aineistoni viittaa siihen, että aspektuaalisilla piirteillä voi olla vaikutusta subjektin sijanvaihteluun, ja aihetta olisikin järkevää tutkia myös tästä näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Tikkala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.