University of Oulu

Tarinankerronta videoblogeissa

Saved in:
Author: Hyytinen, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905302281
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Hyytinen, 2019
Publish Date: 2019-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vatanen, Anna
Reviewer: Frick, Maria
Vatanen, Anna
Description:

Tiivistelmä

Tutkin pro gradu -tutkielmassani tarinankerrontaa videoblogeissa ja sitä, millä tavoin se eroaa arkikeskustelussa tapahtuvasta tarinankerronnasta. Tutkimusaineistoni koostuu kahdestakymmenestä Youtube-palvelimeen ladatusta videosta, jotka olen lajitellut tutkimuksessani neljän alalajin mukaan: storytime-videot, my day -videot, videot, joilla on useampi tarina peräkkäin ja aihevideot. Jokaisesta alalajista on aineistossani viisi videota.

Tutkimusmetodina olen käyttänyt keskustelunanalyysiä. Arkikeskustelun tarinankerronta koostuu kolmesta eri sekvenssistä: johdantosekvenssistä, kerrontasekvenssistä ja vastaanottosekvenssistä. Olen tutkinut sitä, miten nämä arkikeskustelun tarinankerronnan eri sekvenssit näkyvät videoblogeissa eri alalajeissa. Olen selvittänyt sekvenssien avulla sitä, miten tarinankerronta toimii videoblogeissa, kun tarinan vastaanottaja ei ole tarinankerrontatilanteessa läsnä.

Tutkimuksessani olen todennut, että esimerkiksi johdantosekvenssin ja vastaanottosekvenssin esiintyminen tarinankerronnassa videoblogeissa on sidoksissa osittain videon alalajiin. Storytime-videoiden tarinoissa on aineistossani selvästi eniten johdantosekvenssejä sekä vastaanottosekvenssejä kun taas esimerkiksi videoilla, joissa on useampi tarina peräkkäin, ei vastaanottosekvenssejä ole ollenkaan. Videoblogien tarinoissa esiintyvät johdantosekvenssit eivät arkikeskustelun tavoin ole varsinaisesti pyyntöjä tai tarjouksia kertoa tarina vaan pikemminkin toteamuksia, että tarina on seuraavaksi tulossa. Johdantosekvenssejä on videoblogeissa erilaisia, lyhyitä muutaman sanan johdantosekvenssejä sekä pitempiä kuvailevia ja tarinaa arvioivia johdantosekvenssejä. Vastaanottosekvenssiä esiintyy aineistoni kahdestakymmenestä videosta ainoastaan neljällä, joten se ei ole välttämättömyys tarinankerronnassa videoblogeissa. Sitä kuitenkin joka tapauksessa esiintyy, vaikka vastaanottaja ei tarinankerrontatilanteessa ole läsnä. Näillä videoilla videobloggaaja siis hakee jonkinlaista reaktiota tai vastausta tarinalleen videon katsojilta.

Tutkimukseni tulosten perusteella vastaanottosekvenssi ilmenee videoblogeissa yleisesti niin, että videobloggaaja pyytää tai kehottaa videon katselijoita kommentoimaan videon kommenttikenttään samankaltaisia kokemuksia, joista videobloggaaja itse juuri kertoi tarinan. Kerrontasekvenssit ovat arkisessa tarinankerronnassa ja videoblogeissa pitkälti samantyylisiä lukuun ottamatta erilaisia kerronnallisia tehokeinoja, joita videoblogeissa on mahdollista editoida tarinoihin mukaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Hyytinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.