University of Oulu

Kaunpunkisuunnittelun maisemakuva Raahessa vuosina 1964–2018

Saved in:
Author: Syrjäpalo, Anu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 120.2 MB)
Pages: 122
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906042325
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Syrjäpalo, 2019
Publish Date: 2019-06-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Tutkimus käsittelee Raahen kaupungin maankäytön suunnittelun aktiivisuutta ja sen vaikutusta konkreettiseen kaupunkirakenteeseen. Raahen maankäytön suunnitteluun on vaikuttanut merkittävästi valtio-omisteisen rauta- ja teräsyhtiö Rautaruukin tuotantolaitoksen sijoittaminen alueelle 1960-luvulla. Rautaruukki on nykyään osa SSAB:n konsernia. Kehitysaluepoliittinen päätös mullisti pohjoispohjalaisen pikkukaupungin väestörakenteen. Raahessa tiivistyi 1960-luvulta lähtien ne seuraukset, joita kaupungistumisella ja teollistumisella oli koko Suomessa.

Arkkitehtuurin alan diplomityö kuvaa maankäytön suunnittelun aktiivisuutta Raahessa ja siihen vaikuttavien muutosvoimien taustoja tunnistamalla poliittisten agendojen hallinnolliset tasot. Lisäksi havainnollistetaan sitä, miten tämä näkyy konkreettisessa kaupunkirakenteessa. Tutkimusaineisto on laadullinen koostuen teemahaastatteluista, asemakaavahistoriasta sekä valokuvista. Teemahaastattelut on tehty Raahessa vaikuttaneille kaupunginvaltuutetuille kesän ja syksyn 2018 aikana, eli tutkimusajanjakso rajautuu vuoteen 2018. Lisäksi tutkimuksen aineistona on käytetty Raahen asemakaavahistoriaa 1930-luvulta lähtien.

Maankäytön suunnittelu Raahessa etenee passiivisesta toimintojen järjestämisestä kohti orastavaa strategista kaupunkikehittämistä. Aineistosta on tunnistettavissa myös reaktiivista, kysyntään vastaavaa, ja proaktiivista, kilpailutilanteeseen vastaavaa, kaupunkisuunnittelua.

Haastatteluaineiston kautta maankäytön suunnittelusta on löydetty muutosvoimia, jotka ovat vaikuttaneet kaupunkirakenteen muotoutumisen sekä suunnitteluotteeseen. Tiiviisti kontekstisidonnaisia muutosvoimia tunnistettiin aineistosta seuraavasti: väestönkehitys, ulkopuolinen yritystoimija, kuntaliitokset, taloudellisen suhdanteet, poliittiset valtasuhteet, syöttötariffi sekä alueellinen kilpailu. Muutosvoimien vaikutusta konkreettiseen rakentuneeseen kaupunkiympäristöön on havainnollistettu valokuvin.

Tutkimuksessa avataan yleispiirteisesti niitä hallinnon tasoja (kansainvälinen, kansallinen tai paikallinen), jolla muutosvoiman alkuun saanut poliittinen agenda on syntynyt. Poliittisen agendan hallinnollisen tason tunnistaminen on oleellista, jotta pystytään allokoimaan niitä keinoja ja vaadittavia resursseja, joilla maankäytön strateginen suunnittelu on tulevaisuudessa mahdollista.

Abstract

This study reflects the activity of planning methods and how it affects to concrete urban environment in the city of Raahe since 1964 to 2018. The most powerful intervention established on national level in Raahe’s near history has been the construction of Rautaruukki, which was a state-owned iron and steel factory. Rautaruukki, part of SSAB nowadays, still works at Raahe. The change to Raahe was enormous, when a little seaside town with about 5000 habitats developed as a industry town and population were growing to 15 000 in ten years, included the communal fusion with Saloinen (ca. 6000 inhabitants). Today the city of Raahe is the home town for 25 000 inhabitants.

This study is the master’s thesis in architecture. Qualitative research empiria as interviews, urban plan history and photographing, has lighted the actors of changes in urban environment and the political agendas behind them. Interviews was made for local politicians, who have affected in urban planning. Interviews has been done during summer and autumn 2018. Urban plan history was searched from the year 1930 to 2018. The affects of planning has been demonstrated by photographing.

Urban planning in Raahe has proceed from passive to slightly strategic planning at the research period. Empiria shows also reactive and proactive attitude to city developing by planning methods. In this research reactive planning is a planning method which is strongly connected to demand. Reactive planning proceeds only after demand exist. On the other hand proactive planning is the method which city is using when it try to compete in regional competition.

The study underlines such actors in urban planning as growth of inhabitants, an entrepreneur from outside, town fusions, economic trends, political power, national compensations and the competition with other regions.

The political and administrative levels of this actors have been investigated briefly in the results of this research. The administrative levels has typed in internationally, nationally and locally built up political agendas. The administrative level is essential to recognize when trying to survive in globally composed network and for the basis of strategic planning.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anu Syrjäpalo, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.