University of Oulu

Metsäkylä : pientaloaluesuunnitelma Kempeleen Metsärinteelle

Saved in:
Author: Jokela, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 98.1 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906042335
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Jokela, 2019
Publish Date: 2019-06-07
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityön tavoite on tutkia pientaloalueen rakentamista metsään niin, että vallitsevan ympäristön luonne säilyy. Työssä kyseenalaistan uusien pientaloalueiden luonnonympäristön hävittämisen suunnittelun ja rakentamisen aikana. Työssä pyrin etsimään vaatimukset metsäiseen ympäristöön rakentamiselle ja metsän säilymiselle.

Diplomityön ensimmäisessä osassa määritellään metsän ominaisuuksia ja sen vaikutuksia ihmisen kokemuksiin ja elämänlaatuun. Esittelen metsää säästävän aluerakentamisen menetelmiä. Korostan metsän hyötyjä asuinalueella ja lisäksi pohdin mahdollisuuksia, joita metsäkylä voi tulevaisuudessa tarjota. Työn toinen osa koostuu viitesuunnitelmasta sekä pientaloaluesuunnitelmasta, joissa on pyritty huomioimaan metsäkylälle asettamani kriteerit. Lopussa arvioin metsään rakentamisen riskejä sekä esitän soveltamismalleja.

Suunnittelualue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle, Kempeleen kunnan Metsärinteen asuinalueelle. Työn tarkoituksena on tutkia asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen pohjalle asuinalueen laajenemista sekä kokoojakadunlinjausta viitesuunnitelmalla. Viitesuunnitelman pohjaksi keräsin lähtötietoa alueelle tehdyistä selvityksistä ja suunnitelmista.

Suunnittelualueen pohjoisosaan laadin tarkemman pientaloaluesuunnitelman, jossa metsäkylän kriteerit konkretisoituvat. Tutkin alueen suunnitteluratkaisuja tontinkäyttösuunnitelmilla sekä asemakaavaotteilla. Esitän asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä, joilla metsän käyttöä sekä rakentamista voitaisiin ohjata kaavallisesti. Lisäksi laadin rakennustapaohjeen, jossa esitetään yksityiskohtaisempia suunnitteluohjeita metsäkylän toteuttamiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Jokela, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.