University of Oulu

Teoriaa toimialan uudelleenorganisoinnista : tarkastelussa laboratoriopalvelut

Saved in:
Author: Kellokumpu, Tanja1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906052405
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kellokumpu, 2019
Publish Date: 2019-06-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kopsakangas-Savolainen, Maria
Reviewer: Kopsakangas-Savolainen, Maria
Simonen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa käsitellään toimialan uudelleenorganisointiin liittyviä fuusio- ja yksityistämisteorioita. Lisäksi tutkielmassa peilataan näitä teorioita terveydenhuollon laboratorioalalla tapahtuneisiin muutoksiin. Tutkielmassa perehdytään fuusioiden ja yritysostojen syihin, hyötyihin sekä vaikutuksiin kuluttajille sekä yksityistämiseen päämies-agentti -teorian ja epätäydellisten sopimusten teorian kautta.

Laboratorioalalla on ollut viimevuosien trendinä yhdistymiset suuremmiksi yksiköiksi sekä yritysostot ja fuusiot. Laboratorioalalla fuusioita ja yritysostoja on toteutettu mittakaavaetujen saamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. Tehokkuus paranee kustannussäästöjen kautta, jotka ovat seurausta mittakaavaeduista ja resurssien päällekkäisyyden vähentymisestä. Fuusioilla ja yritysostoilla on pyritty kasvattamaan myös markkinavoimaa sekä pääsemään uusille markkinoille. Markkinavoiman kasvaminen voi lisätä neuvotteluvoimaa ja mahdollisuutta hinnannostoille.

Vaikka laboratorioalalla ei varsinaista yksityistämistä ole tapahtunut, voidaan yksityistämisen teorioita soveltaa alalla tapahtuneeseen palveluiden ulkoistamiseen. Jotkin kunnat ovat nimittäin ulkoistaneet laboratoriopalveluiden tuotannon yksityisille yrityksille. Laboratoriopalveluiden ulkoistamissopimuksiin jää epätäydellisyyksiä, sillä palvelun laatua on hankala määritellä sopimuksessa täydellisesti. Yksityiset yritykset voivatkin pyrkiä kustannussäästöihin laadun kustannuksella. Agentuuriongelma ilmeneekin laboratoriopalveluiden ulkoistamisessa kunnan ja palveluita tuottavan yrityksen välillä. Kuntaa hyödyttäisi palveluiden hyvä laatu, kun taas yrityksellä on halu kustannussäästöihin jopa laadun kustannuksella.

Laboratorioalalla laadulla on tärkeä merkitys, sillä väärä analyysi voi johtaa tarpeettomaan hoitoon tai hoidotta jäämiseen. Siksi laadunsääntely laboratorioalalla niin kuin terveydenhuollossa yleensäkin on tärkeää. Myös fuusioilla ja ulkoistamisella voi olla vaikutuksia palveluiden laatuun.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tanja Kellokumpu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.