University of Oulu

Jakamistalous : case Airbnb

Saved in:
Author: Kolehmainen, Kaarle1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906052422
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kolehmainen, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juutinen, Artti
Simonen, Jaakko
Reviewer: Juutinen, Artti
Simonen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Airbnb on viime vuosina erittäin nopeasti kasvanut ilmiö, joka on muuttanut majoituspalvelumarkkinoita. Kuluttajat voivat Airbnb:n tarjoaman sovellusalustan kautta vuokrata asuntojaan lyhytaikaisesti toisille kuluttajille. Tässä tutkielmassa pyritään löytämään syitä sille, miksi kuluttajat valitsevat Airbnb:n perinteisen majoitusratkaisun sijaan. Tavoitteena on myös selvittää, millaisia vaikutuksia Airbnb:n markkinoille tulolla on ollut muun muassa pitkäaikaisen vuokra-asumisen ja hotellialan kannalta.

Tutkielmassa käsitellään aiempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia sekä esitellään kaksi matemaattista mallia, joiden avulla voidaan arvioida Airbnb:n vaikutuksia eri osapuolille. Työn loppuosassa tarkastellaan Rovaniemen Airbnb-markkinoita ja pyritään aiempien tutkimustulosten sekä teoriaosuuden mallien avulla selvittämään, millaisia vaikutuksia Airbnb:llä on Rovaniemen vuokra-asuntomarkkinoihin.

Tutkielman tärkein johtopäätös vuokra-asumisen suhteen on se, että Airbnb:n yleistymisellä näyttää olevan vuokratasoa korottava vaikutus. Vaikutusten suuruudella on kuitenkin eroja eri kaupunkien välillä. Suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi Airbnb-kohteiden suhteellinen osuus kaikista asunnoista sekä se, miten suuri osa kohteista on yksinomaan lyhytaikaisessa vuokrakäytössä Airbnb:n kautta.

Airbnb on myös useissa tapauksissa aiheuttanut hotellien tuottojen pienentymistä. Tosin vaikutukset kohdistuvat vahvemmin pieniin ja edullisiin hotelleihin sekä sellaisiin hotelleihin, joiden asiakaskunnasta työmatkalaisten osuus on pieni. Kuluttajien majoituspäätöksiä tarkasteltaessa tärkeimpiä tekijöitä Airbnb:n valitsemiselle ovat hinta, uusien kokemuksien hankkiminen ja ekologisuus.

Airbnb:n vaikutuksista Rovaniemeen ei voida tämän tutkielman perusteella sanoa mitään varmaa. On kuitenkin todennäköistä, että myös Rovaniemen tapauksessa Airbnb:llä on ollut vuokratasoa nostava vaikutus. Toisaalta Rovaniemen Airbnb-kohteiden vahva kausiluontoisuus antaa viitteitä siitä, että vaikutus vuokratasoon ei välttämättä ole yhtä suuri kuin kaupungeissa, jossa Airbnb-majoittuminen on yleistä ympäri vuoden.

Tutkielma yhdistää aiemmista tutkimuksista saatuja tuloksia sekä teoriaa ja tarjoaa hyvän lähtökohdan jatkotutkimuksille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaarle Kolehmainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.