University of Oulu

Vastuullisten hedgerahastojen tuottoanalyysi

Saved in:
Author: Huttu, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.2 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906052424
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Huttu, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sahlström, Petri
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena on tunnistaa vastuullisen sijoittamisen merkitys sijoituskohteen ansaitsemaan tuottoon. Ensimmäisenä tutkimusongelma on löytää vastuullisuuden määritelmään vaikuttavia tekijöitä, joita hyödynnetään aineistossa olevien rahastojen vastuullisuuden luokittelemiseen. Toisena tutkimusongelmana on ratkaista vastuullisuuden vaikutus tuottoon, johon keskitytään tutkielman empiirisessä osiossa. Rahastojen vastuullisuuden määrittämisen jälkeen rahastoille suoritetaan laaja tuottoanalyysi, joka koostuu useista kvantitatiivisista metodeista.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ESG-tekijöiden huomioimisen sijoituspäätöksissä, mitkä tuovat kestävää tuottoa ja parantavat sijoitussalkun riski- ja tuottoprofiilia (Finsif, 2017). Rahoitusalalla vastuullinen sijoittaminen terminä kattaa erittäin laajan määrän tapoja toteuttaa vastuullisuutta. Vastuullisen sijoittamisen strategiat liittyvät esimerkiksi tiettyjen toimialojen poissulkemiseen sijoituskohteina, aktiivisen omistajuuden vaikutukseen, normiperusteiseen seulontaan tai ESG-kriteerien integrointiin. Vastuullisuuden määrittämiseen ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa, jonka vuoksi myös tässä tutkielmassa vastuullisuuden kriteerit perustuvat useaan eri tekijään.

Tutkimusaineisto koostuu hedgerahastoista, minkä vuoksi hedgerahastojen olennaisimmat piirteet on tärkeää käsitellä. Hedgerahastot ovat rahoitusmarkkinoiden vaikuttavimpia toimijoita, mutta silti ne toimivat perinteisen sääntelyn ulkopuolella. Hedgerahastojen vähäinen sääntely mahdollistaa niille erilaisten strategioiden hyödyntämisen, mikä on kasvattanut niiden suosiota vaihtoehtoisena sijoituksena perinteisiin sijoituskohteisiin verrattuna. Hedgerahastojen tilastointiin liittyy useita ongelmia, joten tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää huomioida ne oikealla tavalla. Tutkielmassa oikaistaan täydennysvääristymän vaikutus ja vertailukelpoisuuden vuoksi tutkielmassa esitetään tulokset myös ilman oikaisua.

Tutkimustulosten mukaan vastuullisuuden noudattamisen havaitaan heikentävän rahastojen tuottoja usealla eri mittarilla. Vastuulliset rahastot ovat tuottaneet tutkimusajanjakson alussa paremmin kuin tavanomaiset rahastot, mutta ajanjakson lopussa vastuulliset rahastot ovat suoriutuneet selvästi heikommin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suuntaa antavina oletuksina ja erityisesti vastuullisuuden määrittämiseen liittyvää informaatiota voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa. Tutkielman perusteella havaitaan, kuinka laaja käsite vastuullisuus on ja millaisten lähtökohtien avulla sen määrittäminen on mahdollista. Tutkimustulosten luotettavuuteen vaikuttaa eniten tapa määrittää vastuullisuus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Huttu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.