University of Oulu

Rautakaupan brändipersoonan vaikutus brändi-imagoon kuluttajamarkkinoilla

Saved in:
Author: Hintsala, Kari1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906052439
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Hintsala, 2019
Publish Date: 2019-06-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juga, Jari
Reviewer: Juga, Jari
Koivumäki, Timo
Description:

Tiivistelmä

Brändipersoona on suhteellisen tuore tutkimussuunta markkinoinnin tutkimuksessa ja se on osoittautunut rohkaisevaksi mahdollisuudeksi brändin erottautumiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on määrittää rautakaupan brändipersoonan ulottuvuudet ja niiden vaikutus brändi-imagoon kuluttajamarkkinoilla Suomessa.

Tutkimusongelmaa tarkastellaan perehtymällä laajasti aikaisempaan tutkimukseen brändipersoonan ulottuvuuksista ja ominaisuuksista sekä brändipersoonan suhteesta brändi-imagoon. Teoria brändipersoonan ulottuvuuksista ja vaikutuksesta brändi-imagoon koostetaan taulukkoon ja teoreettiseen malliin.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa tapauksena oli ilmiö: brändipersoonan ulottuvuuksien vaikutus brändi-imagoon rautakaupan toimialalla kuluttajamarkkinoilla Suomessa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastatteluita ja haastateltaviksi valikoitui viisi henkilöä.

Tutkimustulosten pohjalta voidaan perustellusti todeta että brändipersoonan ulottuvuuksia tutkimuksen kontekstissa ovat vilpitön, ajantasainen, pätevä, jalostunut, rouhea, rauhallinen, intohimoinen ja tiukka. Rautakaupan brändipersoona on merkittävä tekijä, joka vaikuttaa brändi-imagoon suoraan ja brändin fysiikan kautta. Brändipersoonaan suoraan vaikuttavia tekijöitä ovat brändin fysiikka, toimittajien brändipersoonat, käyttäjämielikuva ja henkilöstön persoonat. Epäsuorasti brändipersoonaan vaikuttavia tekijöitä ovat toimialakonteksti, brändin visio ja arvot, minäkuva ja kulttuurikonteksti.

Tutkimustuloksia voi hyödyntää brändipersoonan suunnittelussa, kehittämisessä ja ohjaamisessa. Tutkimuksen tulokset ovat kohtuullisesti yleistettävissä rautakaupan brändipersoonan ulottuvuuksiin ja brändipersoonan vaikutukseen brändi-imagoon kuluttajamarkkinoilla Suomessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kari Hintsala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.