University of Oulu

Työmarkkinoiden polarisaatio Suomessa

Saved in:
Author: Krogerus, Niklas1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906052446
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Krogerus, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Simonen, Jaakko
Reviewer: Simonen, Jaakko
Huikari, Sanna
Description:

Tiivistelmä

Työmarkkinat ovat ajautuneet tilanteeseen, missä palkkajakauman keskiosan työtehtävät ovat vähentyneet. Työmarkkinoiden polarisaatio kuvastaa tilannetta, missä työtehtävät jotka vaativat toistoa ovat korvattu tietokoneiden avulla. Työmarkkinoiden polarisaatiota on tutkittu laajasti eri näkökulmista. Työtehtävien ulkoistaminen halvemman työvoiman maihin korreloi tutkimusten perusteella rutiininomaisten työtehtävien vähenemiseen. Teknologisella kehityksellä ja osaamispainotteisella teknologisella muutoksella on myös selitetty rutiininomaisten työtehtävien häviämistä. Tämä tutkielma on keskittynyt selvittämään teknologisen kehityksen vaikutuksia palkkajakauman keskiosan ammattien häviämiseen Suomessa.

Tutkielman on keskittynyt kirjallisuuskatsauksen avulla tutkimaan työmarkkinoiden polarisaatiota Suomessa. Aineistona tutkielmassa on käytetty relevanttia tutkimuskirjallisuutta. Tutkielmassa esitetty kirjallisuus on koottu yliopiston kauppatieteiden tieteenalakohtaisista tietokannoista ja rajattu koskemaan työmarkkinoiden polarisaatiota. Näin on saatu esimerkiksi palkkapolarisaatiota käsittelevät tutkimukset rajattua ulos. Suomen tilastokeskuksen julkaisemilla tilastoilla on saatu tarkennusta tutkielmassa esitetyille teorioille. Kirjallisuuden avulla tutkielmassa on osoitettu, kuinka yritysrakenteiden muutokset aiheuttavat työmarkkinoiden polarisoitumista Suomessa. Tilastokeskuksen ajankohtainen data osoittaa, kuinka ammatit, jotka sijoittuvat palkkahaitarin keskiosaan ovat vähentyneet Suomessa. Teknologisen kehityksen myötä yrityksien investoinnit tietotekniikkaan ja kehitystyöhön ovat kasvattaneet korkean ammattitaidon omaavien työntekijöiden kysyntää työmarkkinoilla. Palkkahaitarin keskiosan työntekijöitä on siirtynyt palkkahaitarin alaosassa oleviin palveluammatteihin rutiininomaisten työtehtävien vähentymisen myötä. Työmarkkinoiden polarisaatiota tutkimuksissa nousee esille, kuinka työttömyyden kasvu ei korreloi työmarkkinoiden polarisaation kanssa

Työmarkkinoiden polarisaatio on ajankohtainen aihe taloustieteellisessä tutkimuksessa. Työmarkkinoiden polarisaatio koskettaa pitkällä aikavälillä koko Suomen yhteiskuntaa, sillä työmarkkinoiden polarisaation myötä palkkaerot kasvavat. Palkkaerojen kasvu voi pahimmassa tapauksessa johtaa eriarvoisuuden lisääntymiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niklas Krogerus, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.