University of Oulu

Menetelmä violetin värivirheen poistoon valokuvista

Saved in:
Author: Huttunen, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906052465
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Huttunen, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Heikkilä, Janne
Reviewer: Heikkilä, Janne
Jari, Hannuksela
Description:

Tiivistelmä

Violetti värivirhe on valokuvissa näkyvää virhettä, joka johtuu kameran ja linssin ominaisuuksista. Värivirheen määrää voidaan pienentää hankkimalla kalliimpia kameran komponentteja, mutta halvoissa laitteissa ei tämä ole vaihtoehto. Työssä tarkastellaan violetin värivirheen poistossa käytettyjä algoritmeja ja esitellään oma algoritmi. Oma algoritmi poistaa paremmin violettia testikuvasta kuin yksi esitetyistä algoritmeista, mutta ei paremmin kuin kaupallinen Adobe Lightroom. Työssä tehtiin myös kysely, jossa osallistujia pyydettiin vertaamaan, mikä algoritmeista on parempi. Tulokset olivat vaihtelevia, joka kertoo värivirheen poiston haasteista.

A method for removing purple fringing from photographs

Abstract

Purple fringing is purple tinted color error which is caused by cameras and its lenses errors. The amount of color error can be lowered by using a more expensive camera components, but in cheap devices this is not an option. In this work purple fringe removal algorithms are examined, and own implementation introduced. The implementation removes purple fringing from test photo better than one of the introduced algorithms but not better than commercial Adobe Lightroom. A survey was also made where participant where asked to choose which algorithm is better. The results were varying which tells about the challenges of purple fringe removal.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eero Huttunen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.