University of Oulu

Developing a virtual zoological museum

Saved in:
Author: Pouke, Pauli1; Uotila, Roope1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906062474
Language: English
Published: Oulu : P. Pouke; R. Uotila, 2019
Publish Date: 2019-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This is a documentation of our work developing a virtual zoological museum. Although it’s challenging to create a virtual museum that lives up to the original, Unity3D and virtual reality technology are utilized in order to provide experiences that a traditional museum cannot. As we aim to digitize the museum that once was in University of Oulu, different ways of designing an educating and engaging virtual museum visit are explored.

The animals of the museum can be interacted with, being able to play back animations and audio while also providing information in text form. An interactive forest was also developed as a more natural and lively environment. Furthermore, 360° photos of local forests were added to improve the representation of nature. Virtual reality support was programmed for Oculus Rift, allowing movement and interaction as if one was there in real life. In order to achieve a comfortable experience, some performance optimization has been done to reach stable frame rates.

We evaluated users’ sense of presence, experienced Game Transfer Phenomena (GTP), system usability and content quality. Based on our tests, users found the virtual museum visit enjoyable and immersive overall despite being distracted by some aspects, like the quality of the display. Users were also mostly satisfied with the environments and the quality of the animals. Experienced Game Transfer was low, however. All in all, this concept for creating a virtual museum has appeared to be successful, and it could be developed further.

Virtuaalisen eläintieteellisen museon kehittäminen

Tiivistelmä

Tämä on dokumentaatio virtuaalisen eläintieteellisen museon kehittämisestä. Vaikka onkin haastavaa luoda virtuaalinen museo, joka on verrattavissa alkuperäiseen, hyödyntämällä Unity3D:tä ja virtuaalitodellisuusteknologiaa on mahdollista tarjota kokemuksia, mitä perinteinen museo ei pysty. Digitalisoidessamme sitä museota, joka Oulun Yliopistolla ennen oli, tutkimme erilaisia keinoja kehittää opetuksellinen ja kiinnostava virtuaalimuseovierailu.

Museon eläimet ovat interaktiivisia, pystyen toistamaan animaatioita ja ääniä sekä antamaan tietoa tekstin muodossa. Interaktiivinen metsä luotiin tarjoamaan luonnollisemman ja elävämmän ympäristön. Lisäksi 360° kuvia paikallisista metsistä lisättiin parantaakseen luonnon edustusta. Virtuaalitodellisuustuki lisättiin Oculus Rift:ille, sallien liikkumisen ja vuorovaikuttamisen kuin olisi siellä todellisessa elämässä. Luodakseen mukavan kokemuksen, sovelluksen suorituskykyä on optimoitu saavuttaakseen vakaan kuvan päivitystaajuuden.

Evaluoimme käyttäjien läsnäolon tunnetta, koettua Game Transfer -ilmiötä (GTP), järjestelmän käytettävyyttä ja sisällön laatua. Testien perusteella käyttäjät kokivat museovierailun miellyttävänä sekä immersiivisenä yleisesti ottaen, vaikka jotkin piirteet, kuten näytön laatu, häiritsivät. Käyttäjät olivat myöskin pitkälti tyytyväisiä ympäristöihin ja eläinten laatuun. Koettu Game Transfer oli kuitenkin vähäistä. Kaikenkaikkiaan tämä virtuaalimuseo konsepti vaikuttaa toimivalta, ja sitä voisi kehittää pidemmälle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauli Pouke; Roope Uotila, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.