University of Oulu

The factors of motion sickness : developing Janitor Run, the virtual reality scooter game

Saved in:
Author: Rapakko, Sami1; Törrönen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906062477
Language: English
Published: Oulu : S. Rapakko; O. Törrönen, 2019
Publish Date: 2019-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This bachelor’s thesis presents a study on the effects of motion sickness, vection and nausea in the context of virtual reality environments through a developed virtual reality kick scooting game called Janitor Run VR. The main research problems to be studied were which of the many aspects of virtual reality games induce motion sickness and nausea, and how these negative effects can be mitigated or eliminated. The methods used were twofold. First, a brief literature review was conducted on the history, best practices and common problems on virtual reality. Then, a two-phased evaluation was conducted, where participants were asked to try the developed game and give feedback on the studied negative effects through an interview and a questionnaire. The results gathered from 12 different participants on each evaluation phase seem to indicate, that there is a link between the perceived discomfort and motion sickness with a more realistic motion scheme and the use of sound effects and background music.

Matkapahoinvoinnin tekijät : virtuaalitodellisuuspotkulautailupelin, Janitor Runin, kehittäminen

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintyö tuo esille tutkimuksen matkapahoinvointiin ja vektion virtuaalitodellisuudessa kehitetyn virtuaalitodellisuuspotkulautapelin, Janitor Run VR:n, kautta. Kandidaatintyön päätutkimusongelmat käsittelevät sitä, kuinka virtuaalitodellisuuspelit saavat aikaan pahoinvointia ja kuinka niiden haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää tai eliminoida. Tutkimuksessa käytettiin kahta tutkimusmenetelmää. Ensin suoritettiin lyhyt kirjallisuuskatsaus virtuaalitodellisuuden historiasta, parhaista käytäntötavoista sekä yleisistä ongelmista. Sen jälkeen toisena menetelmänä käytettiin kaksivaiheista evaluaatiota, joissa molemmissa kerättiin palautetta 12 osallistujilta tutkittuihin negatiivisiin vaikutuksiin haastattelun ja kyselyn avulla. Tutkimuksen tulokset näyttävät osoittavan linkin havaitun pahoinvoinnin, realistisen liikkumisen sekä äänitehosteiden ja taustamusiikin kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Rapakko; Olli Törrönen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.