University of Oulu

Suun mikrobiomi ja pään alueen vierasesineet

Saved in:
Author: Ala-aho, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906072495
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ala-aho, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Other thesis
Tutor: Lappalainen, Olli-Pekka
Reviewer: Lappalainen, Olli-Pekka
Heikkinen, Tuomo
Description:

Tiivistelmä

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli perehtyä pään alueelle asennettuihin, pääosin implantoitaviin laitteistoihin. Toisena mielenkiinnon kohteena oli oraalimikrobien kyky aiheuttaa bakteremiaa ja tätä kautta etäinfektioita edellä mainituissa laitteistoissa. Lisäksi tutkielmassa kartoitettiin laitteistojen muita haittoja sekä hammaslääkärin työn kannalta olennaisia seikkoja laitteistoihin liittyen. Tutkielmassa käsitellään yhteensä yhtätoista laitteisto- ja välineistötyyppiä korvan, keskushermoston ja verisuonten alueilla. Tietoa laitteistoista sekä oraalimikrobien aiheuttamista infektioista on kerätty PubMed, Google Scholar sekä ResearchGate -tietokannoista. Artikkelit on pyritty rajaamaan 2010-luvulle, joitain alkuperäislähteitä lukuun ottamatta. Tietoa laiteistoista ja niiden turvallisuusluokituksista on kerätty myös tuotevalmistajien sivustoilta.

Oraalimikrobeilla on kyky aiheuttaa bakteremiaa verenkierrossa. Bakteremia voi aiheutua hammashoidon verekkäissä toimenpiteissä kuten hampaan poistossa tai ikenen alaisen hammaskiven poistossa. Lisäksi arkiset toiminnot kuten pureskelu ja hampaiden harjaus voivat saada aikaan bakteremian. Huono suuhygienia ja kiinnityskudosten tulehdus vaikuttavat olennaisesti mikrobien määrään verenkierrossa. Bakteremian välityksellä suun mikrobien on todettu olevan yhteydessä useisiin systeemisairauksiin sekä tekijänä biofilmi- infektioiden synnyssä. Biofilmi-infektioissa, kuten endokardiitissa sekä tekonivelten infektioissa, merkittävinä infektion aiheuttajina on löydetty oraalimikrobeja. Tiedeyhteisö ei kuitenkaan vielä ole päässyt yksimielisyyteen antibioottiprofylaksian tehosta infektioiden ehkäisemisessä hammashoidon toimenpiteisiin liittyen. Useat toimijat katsovat kuitenkin laitteistojen infektioiden olevan niin suuri haita potilaalle sekä terveydenhuoltojärjestelmälle, että tietyissä tilanteissa antibioottiprofylaksia on suositeltavaa, vaikka näyttö sen hyödyistä puuttuisikin.

Tekoniveliä ja endokardiittia lukuun ottamatta suun mikrobien aiheuttamia etäinfektioita on tutkittu varsin vähän. Merkittävimpiä pään alueen infektoituneista laitteista eristettyjä suun patogeenejä ovat Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, Peptosteptococcus, Eikenella corrodens, Fusiobakterium, Porphyromonas, Parvimonas sekä Candida albicans. Tämä osoittaa, että suun mikrobien on mahdollista kulkeutua bakteremian välityksellä osaksi kyseisten laitteiden biofilmien mikrobiyhteisöjä. Laitteistojen infektiot ovat hyvin vakavia komplikaatioita, joita pyritään ehkäisemään kaikin keinoin. Suumikrobien osuutta laiteinfektioiden aiheuttajina olisi mielestämme syytä tutkia. Mikäli suun mikrobeilla on kykyä aiheuttaa laitteistojen infektioita, viralliset suositukset hammaslääkäreiden tekemien toimenpiteiden osalta olisivat tarpeellisia. Lisäksi laitteistoja käyttävät potilaat tulisi tehdä tietoisiksi suun terveyden merkityksestä sekä hyvän hygieniatason ylläpidon tärkeydestä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Ala-aho, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.