University of Oulu

Sähköisen äänestämisen tietoturva

Saved in:
Author: Jolkkonen, Tomi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906072498
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Jolkkonen, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Sähköistä äänestämistä on kokeiltu parin vuosikymmenen ajan eri puolilla maailmaa Suomesta Yhdysvaltoihin muutamassa kymmenessä maassa. Sähköisiä äänestyksiä on toteutettu valtakunnallisista vaaleista yritysten pienäänestyksiin. Tutkimusmenetelmänä käytetään kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, jossa tutkittavaa ilmiötä kuvataan laaja-alaisesti mutta, josta luokitellaan eri kriteerein sähköisten äänestysjärjestelmien ominaisuuksia tietoturvan näkökulmasta eri ympäristöissä. Tutkielmassa kartoitetaan erilaisia ympäristöjä, joissa sähköisiä äänestysjärjestelmiä on hyödynnetty lähtien maailman ensimmäisestä valtakunnallisesta äänestyksestä Virossa, aina viimeaikaisiin kokeiluihin. Tutkielmassa käydään läpi myös uudempia tutkimuksia tekniikoista, joilla havaittuja ongelmia yritetään ratkaista. Kirjallisuuskatsaus keskittyy siihen, millaisia tietoturvaan liittyviä haasteita sähköisessä äänestämisessä on ja miltä äänestämisen tulevaisuus näyttää.

Sähköisten äänestysjärjestelmien käyttöönottoon liittyy useita haasteita ohjelmisto- ja laitesuunnittelusta internetin turvallisuuteen sekä äänestyskäytäntöihin. Kirjallisuuskatsaus käy läpi eri tutkimuksissa toistuvat sekä yleisimmät huomioitavat asiat, joita ovat täydellisen tietoturvallisuuden saavuttamisen vaikeus sekä tietoturvahaasteet, ei pelkästään laitteissa tai ohjelmissa vaan myös ihmisten käyttäytymisessä. Lopuksi luodaan katse tulevaisuuden näkymiin ja annetaan jatkotutkimusehdotuksia siitä, miten rakennetaan tietoturvallinen äänestysjärjestelmä, jota kaikki osaavat käyttää.

Tutkimusmenetelmänä käytetään kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, jossa tutkittavaa ilmiötä kuvataan laaja-alaisesti mutta josta luokitellaan eri kriteerein sähköisten äänestysjärjestelmien ominaisuuksia tietoturvan näkökulmasta eri ympäristöissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Jolkkonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.