University of Oulu

Helvetti on vaa sana : nuorten kirosanoille antamat merkitysmääritelmät

Saved in:
Author: Jokelainen, Jessi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906082501
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jokelainen, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mantila, Harri
Reviewer: Mantila, Harri
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen nuorten kirosanoille antamia merkitysmääritelmiä. Tutkimukseni asettuu sosiolingvistiseen viitekehykseen, ja metodejani ovat semanttinen komponenttianalyysi sekä kokeellinen semantiikka. Keskeisiä kirosanoja tutkimuksessani ovat helvetti, perkele, vittu, jumalauta, piru ja hitto.

Käytän tutkielmassani hyödyksi kahta aineistoa, joita nimitän ensi- ja toissijaisiksi aineistoksi. Ensisijainen aineisto on kerätty huhtikuussa 2018 Oulun normaalikoulun yläkoululaisilta, ja toissijainen aineisto on kerätty elokuussa 2017 Muhoksen yläkoululaisilta.

Tarkastelen informanttien edellä mainituille kirosanoille antamien merkitysmääritelmien kautta ennen kaikkea sitä, millaista kuvaa määritelmät rakentavat kirosanoista sekä sitä, ovatko nuoret tietoisia kirosanojen prototyyppisistä merkityksistä. Lisäksi tutkin, onko sosiodemografisella taustalla merkitystä sen kannalta, millaisia määritelmiä kirosanojen merkityksistä luodaan.

Tutkielmassani keskeisin sosiodemografinen muuttuja on uskonnollinen tausta. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että etenkin sukupuolittaiset erot annetuissa merkitysmääritelmissä voivat olla paikoin suuriakin. Tytöt ovat monisanaisempia kuvailijoita mutta suhtautuvat usein poikia häveliäämmin kiroiluun. Koko aineistossa helvetti ja vittu ovat prototyyppisiltä merkityksiltään kaikista tunnetuimmat kirosanat, kun taas perkele ja hitto tunnetaan melko heikosti. Uskonnollistaustaisten ja ei-uskonnollistaustaisten nuorten tavassa kiroilla ja käsittää kirosanoja vaikuttaisi olevan suuriakin eroavaisuuksia, mutta uskonnollistaustaisten nuorten aineiston pienuuden vuoksi tutkielmani ei sisällä aiheesta kovinkaan pitäviä päätelmiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jessi Jokelainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.