University of Oulu

Yötyötä sisältävän vuorotyön yhteys sydän- ja verisuonitautien varhaisiin riskitekijöihin : poikkileikkaustutkimus 46 vuoden iässä Pohjois-Suomen syntymäkohortissa

Saved in:
Author: Pelto-Korpi, Juha1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906082505
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pelto-Korpi, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Other thesis
Tutor: Ala-Mursula, Leena
Reviewer: Ala-Mursula, Leena
Varanka-Ruuska, Tuulia
Description:

Tiivistelmä

Yötyö lisää sydän- ja verisuonitautien esiintyvyyttä. Ennaltaehkäisyn kannalta tärkeä sydän- ja verisuonitautien muiden riskitekijöiden esiintyvyys eri työaikamuotojen mukaan tunnetaan huonommin. Tässä kaikki toimialat ja työelämän sektorit kattavassa Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1966 perustuvassa poikkileikkaustutkimuksessa (n=5796) selvitettiin sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden esiintyvyyttä 46-vuotiailla yötyötä sisältävää vuorotyötä tekevillä miehillä ja naisilla verrattuna muissa työaikamuodoissa työskenteleviin. Tuloksissa yötyötä tekevillä miehillä tupakointi oli yleisempää, mutta systolinen verenpaine matalampi kuin muita työaikoja tekevillä. Yötyötä tekevillä naisilla matala HDL-kolesterolitaso, kohonnut sokerihemoglobiilinipitoisuus, kohonnut painoindeksi ja tupakointi olivat yleisempiä kuin muissa vuorotyöjärjestelmissä työskentelevillä naisilla. Riskitekijöiden esiintyvyydessä todetut erot olivat kuitenkin vähäisiä, etenkin miehillä, mitä voi selittää terve työntekijä -vaikutus eli yövuoroja tekemään valikoituvat erityisen terveet yksilöt. Naisilla riskitekijöiden vähäistä eroavaisuutta vuorotyöjärjestelmien mukaan voi osaltaan selittää tutkimuksen ajoittuminen vaihdevuosia edeltävään ikävaiheeseen. Jatkotutkimukset aiheesta onkin järkevää tehdä seurantatutkimuksena. Tuloksia voidaan hyödyntää työterveyshuollossa kiinnittämällä entistä enemmän huomiota yötyötä tekevien työntekijöiden sydän- ja verisuonisairauksien seurantaan ja hoitoon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juha Pelto-Korpi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.