University of Oulu

”Luetaan!” : sanataide kielellisen kehityksen ja vuorovaikutuksen vahvistajana päiväkodissa

Saved in:
Author: Junkkonen, Emilia1; Kaisto, Varpu-Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906112511
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Junkkonen; V.-M. Kaisto, 2019
Publish Date: 2019-06-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia sanataiteen merkitystä kielellisen kehityksen ja vuorovaikutuksen vahvistajana päiväkodissa. Olemme määritelleet keskeiset käsitteet ja luoneet niillä tutkimukselle teoreettisen viitekehyksen. Käsitteet varhaiskasvatus, kielenkehitys, vuorovaikutus sekä sanataide sijoittuvat tutkimuksen niille osoitetuissa luvuissa sekä johdannossa.

Tutkimuksen tuloksissa käymme läpi keinoja, millä sanataide tukee kielenkehitystä päiväkotikontekstissa sekä läpi käymme lasten luovuutta ja oppimisympäristöjä. Lasten osallisuus omaan toimijuuteensa nähden kulkee myös mukana tutkimuksessa. Haluamme tutkimuksella korostaa lasten osallisuuden merkitystä, aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tärkeyttä sekä sensitiivistä kasvatusta lasten luovuutta kannustavalla tavalla. Toivomme yhä enenevissä määrin löytävämme itsemme tilanteista, jossa lasten luovuuden annetaan näkyä, sanoilla leikitään ja lasten mielikuvitusmaailma vie meidät aikuiset paikkoihin, joita emme tienneet olevan olemassakaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Junkkonen; Varpu-Maija Kaisto, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.