University of Oulu

Maahanmuuttajataustaisten lasten huomioiminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Hautamäki, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906112512
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hautamäki, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni lähtökohtana on maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatus. Tutkin mikä on varhaiskasvatuksen vaikutus maahanmuuttajataustaisen lapsen akkulturaatioon. Tarkastelen tutkimuksessani ensiksi maahanmuuttajataustaisen lapsen akkulturaatiota yleisesti, minkä jälkeen tutkin tarkemmin varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen opettajan roolia akkulturaatiossa. Maahanmuuttajataustaisten lasten yhteydessä otan usein käsittelyyn myös lasten vanhemmat, sillä heidän roolinsa ja vaikutuksensa ovat suuret maahanmuuttajataustaisen lapsen hyvinvointiin, akkulturaatioon ja identiteettiin. Tutkimuksessani käyn myös läpi, mitkä ja miten eri asiakirjat velvoittavat maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksen toteutuvan.

Maahanmuuttajataustaisten lasten kasvatuksessa merkittäväksi tekijäksi nousee lasten oman kulttuurin arvostaminen ja kulttuurin tunteminen, jotta lapsi kokisi positiivisen integraation, eli kotoutumisen, uuteen maahan. Varhaiskasvatuksen rooli näkyy maahanmuuttajalasten kasvatuksessa erityisesti kielitaidon oppimisessa, sekä syrjintää ehkäisevänä ja tasa-arvoa kehittävänä palveluna.

Maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa varhaiskasvatuksen opettajat ovat Suomessa uudehkossa tilanteessa, sillä maahanmuuttoa on ollut enemmälti vasta viime vuosikymmeninä. Opettajien monikulttuurinen kompetenssi onkin tutkimukseni mukaan monilla varhaiskasvattajilla hataralla pohjalla, sillä maahanmuuttajien kasvattamisesta ei ole ollut aiempaa kokemusta. Monikulttuurisen otteen saaminen vaatiikin opettajilta erityisesti oman kasvatuskulttuurin kyseenalaistamista, sillä usein varhaiskasvattajat ovat toteuttaneet hyvin yksikulttuurista kasvatusta.

Tutkimukseni pohjautuu suomalaiseen ja kansainväliseen varhaiskasvatusta, lapsuutta ja maahanmuuttoa koskevaan aineistoon ja tutkimus on tyypiltään kirjallisuuskatsaus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Hautamäki, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.