University of Oulu

Surevan lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Ylitalo, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906112515
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ylitalo, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma käsittelee varhaiskasvatusikäisen lapsen surua, suruprosessia ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden ammatillisia valmiuksia ja keinoja tukea surevaa lasta. Tutkielma on tyyliltään kvalitatiivinen narratiivinen kirjallisuuskatsaus, jonka pääasiallinen aineisto on suomenkielistä kasvatusalan kirjallisuutta. Tutkielmassa määritellään aihepiiriin keskeisiä käsitteitä koskien lapsen kokemaa surua. Tutkielman tavoitteena on vastata siihen, mitä lapsen suru on, miten se ilmenee ja kuinka varhaiskasvatuksen ammattilainen voi tukea lasta surun käsittelyssä. Tämän tutkielman keskeisiä aiheita ovat suru ja kuolemakäsitys, kuoleman ymmärtäminen eri ikäkausina, varhaiskasvatushenkilökunnan roolit surevan lapsen tukemisessa sekä erilaiset toimintamuodot voimaannuttavina työvälineinä. Jokaisen surevan suruprosessi on yksilöllinen, ja surua aiheena on käsiteltävä lapsen ikätason mukaisesti. Varhaiskasvatuksen työntekijöillä on erilaisia valmiuksia ja työvälineitä surevan lapsen tukemisessa. Varhaiskasvatuksen työntekijät muodostuvat varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle tärkeiksi aikuisiksi, jotka tukevat lasta ja hänen perhettään hankalissakin elämäntilanteissa. Surevan lapsen kohtaaminen, hänen ajatustensa kuunteleminen ja asiasta keskusteleminen auttavat lasta käsittelemään suruaan. Tarvittaessa varhaiskasvatuksen työntekijät ohjaavat surevan lapsen tai hänen perheensä muun avun piiriin, mikäli varhaiskasvatuksessa saatavilla oleva tuki ei ole riittävää. Surua on käsiteltävä lapsen kanssa hänen ikätasolleen sopivalla tavalla ja vastata lapsen tarpeisiin. Liikunnan ja taiteen eri keinoja voidaan käyttää surevaa lasta voimaannuttavina työvälineinä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Ylitalo, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.