University of Oulu

Introvertin oppilaan työskentelyn ja oppimisen tukeminen alakoulussa

Saved in:
Author: Saukko, Aida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906112521
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Saukko, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan introversion ilmenemistä koulussa sekä opettajan mahdollisuuksia ohjata ja tukea introverttia lasta koulutyöskentelyssä. Tutkielman tavoitteena on vastata kahteen tutkimuskysymykseen koskien introvertille ominaisia piirteitä erityisesti koulutyöskentelyn valossa sekä edelleen eritellä niitä asioita, joissa introvertti lapsi tarvitsee ohjausta ja tukea. Tutkielma pohjautuu vahvasti tietoon temperamentista, temperamenttipiirteistä ja niiden vaikutuksista oppilaan kaikkeen olemiseen ja tekemiseen koulussa.

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa aineistoa lukemalla, tutkimalla ja saatuja tietoja vertailemalla, soveltamalla ja yhdistelemällä pyritään lopulta mahdollisimman selkeästi ja johdonmukaisesti vastaamaan määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymykset, jotka saivat lopullisen muotonsa hetken kuluttua kirjoittamisen aloittamisesta, ovat seuraavat: 1. Miten oppilaan introvertti temperamentti vaikuttaa työskentelyyn ja oppimiseen koulussa? ja 2. Millaista tukea introvertti oppilas tarvitsee työskentelyssään, ja miten/millä keinoilla opettaja voi vastata oppilaan tarpeisiin?

Aineiston tutkiminen osoitti introversioon kuuluvan piirteitä, jotka olennaisella tapaa vaikuttavat oppilaan työskentelyyn ja sitä kautta myös suoriutumiseen koulussa. Temperamentti yleensä osoittautui tärkeäksi koulusuoriutumisen piilovaikuttajaksi, jonka merkitys on opettajana tärkeää tunnistaa ja tiedostaa. Introversiota osoittautui eri temperamenttipiirteistä määrittävän muun muassa korkea häirittävyys, matala sopeutuminen, matala sosiaalisuus ja jossain määrin aineistossa ilmeni viitteitä myös matalaan aktiivisuuteen ja korkeaan sensitiivisyyteen. Kaikki nämä temperamenttipiirteiden ilmentymät voivat väärin ymmärrettyinä hankaloittaa oppilaan työskentelyä ja suoriutumista koulussa. Tutkimus osoitti, ettei tiedetä, kuinka introverttia varsinaisesti tulisi opettajaa, mutta toi esiin samalla useitakin käytännön keinoja, joilla introvertin lapsen temperamentin ja ympäristön välistä yhteensopivuutta voidaan tukea koulussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aida Saukko, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.