University of Oulu

Parondontiitti ja diabetes

Saved in:
Author: Koskinen, Juha-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906122523
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-P. Koskinen, 2018
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Other thesis
Tutor: Syrjälä, Anna-Maija
Reviewer: Syrjälä, Anna-Maija
Ojala, Meeri
Description:

Tiivistelmä

Parodontiitti ja diabetes ovat yleisiä, kroonisia sairauksia, joiden välinen kahdensuuntainen vuorovaikutus on runsaan tutkimuksen kohteena. Tämän tutkielman tarkoituksena on arvioida parodontiitin ja diabeteksen yhteyttä, niiden vuorovaikutusmekanismeja, parodontaalihoidon vaikutuksia diabetekseen sekä diabetespotilaan suun ja hampaiston hoitoa.

Diabetespotilailla on suurempi riski sairastua parodontiittiin ja parodontiittin aiheuttama tulehdustila saattaa heikentää diabetespotilaiden verensokeritasapainoa. Lukuisat epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet parodontiitin ja diabeteksen välisen yhteyden, vaikka kaksisuuntaisen vuorovaikutusmekanismin tarkka tuntemus on vielä rajallista.

Diabeteksesta johtuva hyperglykemia aiheuttaa muun muassa suuremman reaktiivisten happijohdannaisten syntymisen ja RANK-ligandin sekä AGE-tuotteiden määrän kasvun, joka suorien soluvaurioiden lisäksi johtaa tulehdusta kiihdyttävien sytokiinien pitoisuuden nousuun. Proinflammatoristen ja anti-inflammatoristen sytokiinien tasapainon häiriintyminen johtaa lisäksi muutoksiin immuunipuolustuksen soluissa tulehdusta edistävään suuntaan. Myös tyypin 2 diabetekseen usein liittyvä lihavuus johtaa tulehdustilan kiihtymiseen. Nämä muutokset pahentavat parodontiitin tilannetta.

Parodontiitin aiheuttaman tulehdustilan on todettu huonontavan diabeetikoiden verensokeritasapainoa ja lisäävän diabeteksen komplikaatioiden riskiä. Parodontiumin bakteerien aiheuttama tulehdustila lisää mm. reaktiivisten happijohdannaisten syntymistä. Parodontaalihoitoa pidetäänkin yhtenä keinona verensokeritasapainon parantamiseksi. Useat tutkimukset ovat osoittaneet ei-kirurgisen parodontaalihoidon alentavan diabetesta ja parodontiittia sairastavien HbA1c-pitoisuuksia, tosin myös eriäviä tutkimustuloksia on julkaistu.

Diabetes vaikuttaa monin tavoin suuhun ja hampaistoon, mm. alentuneen syljen erityksen vuoksi, erityisesti sen ollessa huonosti hoidettu. Diabetespotilasta hoitavan hammaslääkärin on huomioitava erityisesti hypoglykemian riski sekä potilaan käyttämä lääkitys. Parodontiitin hoito on erityisen tärkeää diabeetikoilla, ja myös diabeteksen hyvä hoitotasapaino vaikuttaa positiivisesti suunterveyteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juha-Pekka Koskinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.