University of Oulu

Fiktionkirjoittajien tiedonhankintakäyttäytyminen

Saved in:
Author: Turpeinen, Milja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906122524
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Turpeinen, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää fiktionkirjoittajien yleisimpiä tiedonhankintastrategioita, todennäköisempiä tiedonlähteitä, sekä miksi he valitsivat käyttämänsä strategiat ja tiedonlähteet. Lisäksi olen kiinnostunut siitä miksi taustatutkimus koetaan tärkeäksi fiktionkirjoittamisessa. Lähestymistapa on laadullinen, ja aineiston keräämiseksi haastattelin neljää harrastajafiktionkirjoittajaa heidän tiedonhankintatavoistaan puolistrukturoidulla haastattelurungolla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milja Turpeinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.