University of Oulu

Lapin maakuntamuseo : museotoimeen liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia vuonna 2018

Saved in:
Author: Koskela, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906122527
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Koskela, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Käsittelen tutkielmassani museoihin liittyviä vierailukokemuksia niin kävijöiden kuin museoammattilaisten näkökulmasta. Tarkastelen muun muassa sitä, miksi museoissa käydään ja mitä niissä tehdään. Keskeisin lähdekirjallisuusteokseni on John H. Falkin ja Lynn D. Dierkingin The Museum Experience Revisited (2012), jossa esitellään kontekstiivisen oppimisen malli. Kyseinen malli koostuu fyysisestä, sosiokulttuurisesta sekä henkilökohtaisesta kontekstista. Tutkielmassani esittelen tämän mallin ja sovellan sitä oman aineistoni analyysissä soveltuviin kohtiin. Tutkimukseni tein Rovaniemellä sijaitsevassa Lapin maakuntamuseossa, jossa hyödynsin etnografista menetelmää eli haastatteluja ja osallistavaa havainnointia. Lisäksi täydensin aineistoa kyselylomakkeiden avulla.

Kaikki edellä mainitut kontekstit näyttäytyvät omassa tutkimusaineistossani. Henkilökohtainen konteksti, eli vierailijan aikaisemmat tiedot, museovierailut, kiinnostuksenkohteet sekä arvot vaikuttavat etenkin vierailusyihin. Fyysinen konteksti eliLapin maakuntamuseon arkkitehtuuri, valaistus ja näyttelyelementit luo oppimismahdollisuuksia vierailijoille, mutta muodostaa myös haasteita: epäselvät kulkusuunnat ja raskaat ovet heikentävät esteettömyyttä. Sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä kulttuurisista käsityksistä koostuva sosiokulttuurinen konteksti näkyy museossa etenkin sosiaalisessa interaktiossa museon asiakkaiden sekä henkilökunnan välillä. Lisätutkimusta voitaisiin tehdä paikallisyhteisön kulttuurisista käsityksistä ja mielikuvista museoon liittyen.

Lapin maakuntamuseon työntekijät pitkälti tiedostavat sekä museon vahvuudet että sen heikkoudet. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti, ja vierailijan kokemus on läsnä näyttelyiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Perusnäyttelyn uudistamisprosessissa pyritään lisäämään sen elämyksellisyyttä sekä moniaistillisuutta. Siteitä paikallisyhteisöön ylläpidetään erityisesti museossa kokoontuvan Museonystävät-ryhmän kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Koskela, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.