University of Oulu

Size and distance estimation in virtual reality

Saved in:
Author: Lammi, Jouni1; Moilanen, Petteri1; Sierilä, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906132541
Language: English
Published: Oulu : J. Lammi; P. Moilanen; A. Sierilä, 2019
Publish Date: 2019-06-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Interest in virtual reality (VR) has been on the rise in the recent few years. However, it is difficult to create virtual environments which provide realistic perception of scale for their users. We wanted to study how humans perceive scale in VR and ways to improve VR scale perception.

We did a pilot test to see how design choices affect distance and height estimation in VR. For pilot tests we had nine test participants.

Based on the experience gathered from the pilot test, we designed the main test. For the main test we had 44 participants. The main test showed similar results for distance estimating as earlier studies. Humans underestimated distances and heights in VR. Having a familiar size object cue, a VR model of a milk carton, next to the object improved height estimations.

Koon ja etäisyyden arviointi virtuaalitodellisuudessa

Tiivistelmä

Kiinnostus virtuaalitodellisuuteen (VT) on ollut kasvavaa muutaman viime vuoden aikana. On kuitenkin vaikeaa tehdä virtuaalinen ympäristö, joka luo käyttäjilleen luonnollisen aistimuksen mittakaavasta. Halusimme tutkia, miten ihmiset hahmottavat skaalaa VR:ssä ja kuinka sitä voi parantaa.

Teimme pilottitestejä, jotta näkisimme kuinka erilaiset suunnittelupäätökset vaikuttavat etäisyyden ja korkeuden arviointiin virtuaalitodellisuudessa. Pilottitesteissä oli yhdeksän osallistujaa.

Pilottitestien pohjalta teimme laajemman testin, jossa hyödynsimme pilottitesteistä saatuja kokemuksia. Laajemmassa testissä oli 44 osallistujaa. Tämä testi tuotti samankaltaisia tuloksia etäisyyden arvioinnissa kuin aikaisemmat tutkimukset. Ihmiset aliarvioivat etäisyyksiä ja korkeuksia virtuaalitodellisuudessa. Kun esineen vieressä oli tunnetun kokoinen esine, maitopurkin virtuaalimalli, korkeuden arviointi parani.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jouni Lammi; Petteri Moilanen; Aleksi Sierilä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.