University of Oulu

Alkoholilainsäädäntö ja sen vaikutukset kulutuskäyttäytymiseen Suomessa

Saved in:
Author: Ahola-Olli, Erno1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906152550
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ahola-Olli, 2019
Publish Date: 2019-06-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutustua Suomen alkoholipolitiikan historiaan, sen seurauksiin, sekä akateemisen kirjallisuuden avulla pohtia kuinka vuoden 2017 alkoholilakiuudistus saattaisi vaikuttaa alkoholin kulutukseen Suomessa.

Tutkielma perustelee tarpeellisuuttaan aihepiirin ajankohtaisuudella. Sipilän hallituksen uudistaessa alkoholilakia, keskustelu alkoholilain vaikutuksista kävi vilkkaana. Kuitenkaan akateemiseen kirjallisuuteen ei juurikaan viitattu lehdistön tai yhteiskunnallisten vaikuttajien toimesta. Alkoholiveron nostamista on esitetty yhdeksi Rinteen hallituksen uudistukseksi, joiden tavoitteena on tasapainottaa valtion talous.

Tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta, jolla pyritään tuomaan kattava kuva poliittisista työkaluista, joilla vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen. Lähteenä käytettiin akateemisia lähteitä sekä ei-vertaisarvioitua kirjallisuutta muun muassa alkoholipolitiikan historiasta.

Tutkielmassa selvisi eri alkoholituoteryhmien kulutuskäyttäytymisen eroavan muun muassa hintajoustavuudeltaan. Verotus ja saatavuuden rajoittaminen osoittautuvat tehokkaiksi keinoiksi vaikuttaa kulutukseen, joskin näilläkin tavoilla on rajoitteensa, kuten oluen kysynnän hintajousto ja kieltolain menestys osoittavat. Terveysvalistus on osoittautunut tehokkaaksi tupakan kulutuksen vähentämisessä mutta akateeminen kirjallisuus alkoholin osalta ei tue tuloksen yleisteltävyyttä alkoholituotteille.

Jatkotutkimukset eri työkalujen vaikutuksesta osana laaja-alaisia alkoholilakiuudistuksia tarvitaan, jotta esimerkiksi verotuksen vaikutus voidaan eritellä muista samaan aikaan aloitetuista toimista. Lisätutkimusta kieltojen ja rajoitusten vaikutuksista kuluttajien näkemyksiin addiktoivien tuotteiden käytöstä tarvitaan, sillä näiden toimien nettovaikutus yhteiskunnalle saattaa olla negatiivinen niiden luoman laittomien markkinoiden vuoksi. Myös riippuvuuden aiheuttaman kulutuskäyttäytymisen lisätutkimusta tarvitaan, jotta käyttäytymisen mallinnusta voitaisiin tehostaa ja toimia riippuvuuden lopettamiseen kohdentaa. On tärkeä huomata, että riippuvuus voi syntyä eri tavoin esimerkiksi sosiaalisista syistä tai addiktoivien kemikaalien vaikutuksesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erno Ahola-Olli, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.