University of Oulu

Painettujen johtimien venymän mittaus 3D-pinnalta

Saved in:
Author: Remes, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906182557
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Remes, 2019
Publish Date: 2019-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on löytää painettujen johtimien venymien mittaukseen soveltuvia menetelmiä, joiden avulla syntyvien venymien arvot pystytään mittaamaan mahdollisimman tarkasti ja luotettavasti myös 3D-tilanteissa. Aiemmin käytössä olleiden menetelmien avulla venymiä on pystytty tarkastelemaan pääasiallisesti 2D-tilanteissa. Työssä on käytetty apuna aiempien aiheeseen liittyvien tutkimusten tuloksia ja kirjallisuutta. Useita erilaisia menetelmiä löydettiin, joiden avulla venymien mittauksen voisi toteuttaa. Suurin osa näistä menetelmistä kuitenkin oli soveltumattomia johtimien venymien mittaukseen johtuen pääasiassa niiden koosta tai mittatarkkuudesta. Lupaavin menetelmä pohjautuu digitaalisen kuvakorrelaation ja valokenttäkameran yhteiskäyttöön, jonka avulla syntyneitä 3D-muodonmuutoksia voidaan tarkastella koko kappaleen alueella.

Strain measurement of printed conductors from a 3D surface

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to find suitable methods for measuring the strains of printed conductors, which can be measured as accurately and reliably as possible in 3D situations. Previously used methods have been able to examine strains mainly in 2D situations. The results of researches and literature have been used in this work. A lot of different methods were found to make strain measurements possible. However, most of these methods were unsuitable for measuring the strains of the conductors due to their size or dimensional accuracy. The most promising method is based on the combination of digital image correlation and light field camera, which can be used to measure 3D deformations in the desired area.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Remes, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.