University of Oulu

The Association between Perceived Cybersickness and the Amount of Visual Detail in Virtual EnvironmentsVirtuaalitodellisuuspahoinvoinnin ja virtuaaliympäristöjen visuaalisten yksityiskohtien välinen yhteys

Saved in:
Author: Kursula, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906182565
Language: English
Published: Oulu : J. Kursula, 2019
Publish Date: 2019-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Cybersickness is a condition similar to motion sickness that can affect people who are immersed in a virtual reality. Cybersickness has been studied for multiple decades and a large part of its research base comes from older areas of motion sickness studies, such as simulator sickness studies. Questionnaires have been the main data gathering method in cybersickness studies, although recently opting for more objective measurement methods have been on the rise. The level of visual detail appears to correlate with the perceived cybersickness.

In this thesis, a data collection is done to compare two scenes has been done for later analysis. The scenes are otherwise identical, but different in amount of visual detail. The intention is to compare the scenes with each other to see if there is a difference in the cybersickness they cause. The subjects were shown a high-detail scene and a low-detail scene, one subject seeing both scenes. Cybersickness was assessed with questionnaires. Various sensor data were also collected and the point-of-view of the subject in the virtual scene was recorded.

Altogether 22 subjects participated in the study. The perceived level of cybersickness was slightly lower in scenes with lower amount of visual detail when compared to the more realistic scene. In particular, the realistic scene appeared to cause slightly more nausea than the simple scene. However, small sample size and the subjective nature of cybersickness lower the overall reliability of the results.

Virtuaalitodellisuuspahoinvoinnin ja virtuaaliympäristöjen visuaalisten yksityiskohtien välinen yhteys

Tiivistelmä

Virtuaalipahoinvointi (cybersickness) on liikepahoinvointia vastaava tila, joka voi ilmetä ihmisten ollessa uppoutuneena virtuaaliseen todellisuuteen. Virtuaalipahoinvointia on tutkittu useiden vuosikymmenten ajan, ja suuri osa virtuaalipahoinvoinnin tutkimuspohjasta on peräisin vanhemmista liikepahoinvointitutkimuksista, kuten simulaatiopahoinvointitutkimuksista. Kyselyt ovat olleen vakiintunut menetelmä virtuaalipahointivointitutkimuksessa, joskin objektiivisemmat menetelmät ovat alkaneet yleistyä. Visuaalisten yksityiskohtien määrä näyttäisi korreloivan koetun virtuaalipahoinvoinnin kanssa.

Tämä kandidaatin tutkielma sisältää aineiston keruun. Aineisto toimii pohjana myöhemmin toteutettavaan analyysiin, jonka tarkoituksena on verrata kahta virtuaalista näkymää, joiden ainoana erona on visuaalisten yksityiskohtien määrä. Tarkoituksena on verrata virtuaalipahoinvoinnin määrää näkymien välillä. Tutkimushenkilöille näytettiin realistinen näkymä ja yksinkertainen näkymä siten, että kullekin tutkimushenkilölle näytettiin kumpikin näkymä kerran. Virtuaalipahoinvointia mitattiin kyselyillä. Lisäksi kerättiin sensoridataa sekä tutkimushenkilön katseen suunta virtuaalisessa ympäristössä.

Yhteensä 22 tutkimushenkilöä osallistuivat tutkimukseen. Koetun virtuaalipahoinvoinnin määrä oli hieman matalampi yksinkertaisen näkymän yhteydessä verrattuna realistiseen näkymään. Realistisempi näkymä vaikutti aiheuttavan enemmän huono-oloisuutta (nausea). Pieni otoskoko ja virtuaalipahoinvoinnin subjektiivinen luonne heikentävät kuitenkin tulosten luotettavuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Kursula, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.