University of Oulu

Terveydenhoitajien työhyvinvoinnin tukeminen

Saved in:
Author: Ämmälä, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906192570
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ämmälä, 2019
Publish Date: 2019-06-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvailla terveydenhoitajien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin tukemisen keinoja. Tavoitteena oli tuottaa tietoa terveydenhoitajien työhyvinvointia koskevaan suunnittelu- ja kehittämistyöhön sekä esimiestyön päätöksenteon tueksi.

Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku suoritettiin kolmeen tietokantaan helmikuussa 2019. Käytetyt tietokannat olivat CINAHL, Proquest ja Scopus. Hakutulosten rajauksessa käytettiin ennalta määriteltyjä sisäänotto- ja poissulkukriteereitä. Tutkimukseen valittiin seitsemän vertaisarvioitua alkuperäistutkimusta. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tutkimuksen tulosten mukaan esimiestyöllä, asiantuntijuuden vahvistamisella, turvallisella ja terveyttä edistävällä työympäristöllä sekä kollegiaalisilla yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteilla on positiivinen vaikutus terveydenhoitajien työhyvinvointiin. Työstressin ja työmäärän tehokkaampaan hallintaan ja itsenäisen työn tukemisen keinoihin on lisäksi syytä kiinnittää entistä parempaa huomiota. Nykyisessä terveydenhuoltojärjestelmässä tulisi painottaa näiden osa-alueiden kehittämistä terveydenhoitajien työhyvinvoinnin tukemiseksi. Kotimaista tutkimustietoa terveydenhoitajien työhyvinvoinnin tukemisen keinoista tarvitaan lisää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Ämmälä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.