University of Oulu

Systematic mapping study of usability in post-implementation on agile software development

Saved in:
Author: Helala, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906212606
Language: English
Published: Oulu : T. Helala, 2019
Publish Date: 2019-06-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Halonen, Raija
Tripathi, Nirnaya
Description:

Abstract

Need for new software information systems is increasing year by year and information software systems have become present in everyday life of people. As the number of systems has increased so has the need of these systems to be usable and work properly. This thesis used systematic mapping study method to get overview of the current state of usability in agile software development. In the study, initially 269 papers were retrieved from SCOPUS and after exclusion of irrelevant papers 92 papers were selected to the study of which 75 papers got through inclusion criteria to the final stage of the study. In this thesis a look to current state of usability in agile software development is presented. Study suggested that usability usage in agile environment is still trying to find its place but there is research being done constantly to make it more prevalent in the field. From those agile software development projects, that had included the usage of some sort of usability method to development, too few included usability throughout the whole development cycle.

Tiivistelmä

Tarve uusille tietojärjestelmille on kasvanut vuosi vuodelta suuremmaksi. Tietojärjestelmistä on tullut osa meidän jokapäiväistä elämäämme. Samalla, kun tietojärjestelmien määrä on kasvanut, on kasvanut myös tarve tehdä niistä entistä käytettävämpiä ja toimivia. Tässä tutkielmassa on käytetty systemaattista tutkimuskirjallisuuden kartoitus menetelmää, jonka avulla on hankittu yleiskuva tämän hetkisestä käytettävyyden tilasta ketterässä ohjelmistokehityksessä. Tutkimukseen otettiin alun perin 269 julkaisua, jotka haettiin SCOPUS tietokannasta. Tulosten seulonnan jälkeen 92 julkaisun todettiin liittyvän olennaisesti aiheeseen. Näistä 92 julkaisusta tutkimuksen viimeiseen vaiheeseen hyväksyttiin 75 julkaisua. Tässä tutkielmassa annetaan yleiskuva käytettävyydestä ketterässä ohjelmistokehityksessä tämän hetken kirjallisuuden perusteella. Tutkimuksessa todettiin, että käytettävyyden käyttö ketterässä ohjelmistokehityksessä yrittää vielä löytää omaa paikkaansa, mutta tutkimuksessa tapahtuu jatkuvaa kehitystä, jotta käytettävyys saataisiin selkeäksi myös ketterässä ohjelmistokehityksessä. Niissä projekteissa, joissa ketterää ohjelmistokehitystä harjoitettiin ja käytettävyys oli otettu huomioon, liian harva sisällytti käytettävyyden menetelmiä tukemaan kehitystä läpi koko ohjelmiston kehityskaaren.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Helala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.